INSTAT : Mitaraina ireo mpiasa "de droit privé"

  • jeudi, 14 janvier 2021 18:40
  • Sary nindramina

Sady mitaraina ireo mpiasa "de droit privé" ao amin’ny INSTAT no mangataka ny mba hijerena manokana ny momba azy ireo.

Misy ny tsy fitoviana eo amin’ny fitantanana ny mpiasa kanefa dia mitovy tanteraka amin’ny an’ireo mpiasa-mpanjakana (fonctionnaires) ihany ny asa rehetra sahanina.

Tsy nisitraka ny fiakaran-karama 13 % izay nolaizan’ny filoham-pirenana, namafisin’ny didim-pitondrana 2020-006 ny 10 janoary 2020, izy ireo.

Tsy mahazo "remboursement des frais médicaux" sady tsy misitraka ny tombotsoa amin’ny CNaPS satria mbola tsy voaloan’ny tompon'andraikitra ny latsakemboka.

Tsy misitraka ny "poste budgétaire" na "remplacement numérique" izy ireo nanomboka ny taona 2015 kanefa ny mpiara-miasa teo aloha dia nisitraka izany.

Efa mihoatra ny enina taona farafahakeliny, ary telopolo taona farafahabetsany no niasan’ireo mpiasa "de droit privé" ireo tao amin’ny INSTAT.

Tsy mba mazaho mandray anjara amin’ny fifaninana ao amin’ny minisitera mpiahy dia ny toekarena sy ny fitantanambolam-panjakana izy ireo, na mandray anjara ihany saingy tsy voaray satria tsy manana "immatriculation".

Itarainan’izy ireo ihany koa ny tsy fisian’ny fitantanana mazava momba ny mpiasa na "gestion de carrière".
Mangataka, noho izany, izy ireo ny hampiharana ny fitantanana mitovy ny mpiasa rehetra.
Miasa ara-dalana ary mahavita ny raharaha sahaniny antsakany sy andavany izy ireo.

Miangavy ny handraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana ka hampitovian-jo amin’ireo mpiasan’ny minisiteran’ny toekarena sy ny fitantanambolam-panjakana, toy ny fandraisana ho "employé de longue durée" (ELD) araka ny voalaza ao amin’ny LFI 2021, izy ireo.

Mangataka ny hampiharana ny fisindrotan-karama 13 % voalazan’ny didim-pitondrana voalaza etsy ambony ihany koa izy ireo.
Tsy mba nisitraka izany mantsy izy ireo nandritra ny taona 2020 manontolo.
Farany, iangavian’izy ireo ny hisitrahana ny "remboursement des frais médicaux".

Noraisina niasa tamin’ny fanokafana ireo "directions interrégionales" sy "services régionaux" manerana an’i Madagasikara ny taona 2009 ny ankamaron’ireo mpiasa "de droit privé" ireo.

Mpanao "soldes" ny mpiasam-panjakana fahiny sy ny "contrats de travail" rehetra mandalo "visa" ao amin’ny "contrôle financier" ihany koa izy ireo.

Manaraka antsakany sy andavany ny lalàna mifehy ny fitantanana ny mpiasa eo anivon’ny minisiteran’ny toekarena sy ny fitantanambola izy ireo.

Izy ireo no maro an’isa ka mampihodina ny raharaha eny anivon’ny INSTAT.
Izany dia mifamatotra amin’ny sata araka ny lalàna momba io sampandraharaham-panjakana iray io sy ny lalàna mifehy azy ireo manokana.

Balita Raharisoa

 

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.