Pilo kely

  • samedi, 06 février 2021 21:00

  Pilo kely : Gasy zalahy maro colonisé marigny ein

  Mpagnano gazety gasy maro nagnazava, nitondra preuve, hatramin'ny conversation tour de contrôle, izay sonore confidentiel, ny itinéraire avion nitondra volamena 73,5kg, ny video Camera de surveillance lazaina tsy nisy. Tsy nisy natoky, tsy nisy nihetsiky. Fa vao namoaka fakitira ny mpanao gazety vazaha, bravo be, niazakazaka nifandimby communiqué. Hividy kérosène moa ve ianao tsy omen'ny Total fakitira, sa ho gadraina koa ilay mpivarotra solika, fa raha tsy nanome solika izy dia tsy afaka nanainga ny 73,5kg. Gasy maro colonisé, koa vazaha mivolagna, efa izy zay. Mandria fo.Patrick  
  Lire la suite ...
  • vendredi, 05 février 2021 20:11

  Pilo kely nindramina : Resaka mayonnaise foana ity, ahodina fa ny eo ihany no eo

  Pilo kely nindramina : Resaka mayonnaise foana ity, ahodina fa ny eo ihany no eo Bonne nuit nareo e, merci tompon'ny mayonnaise.Patrick  
  Lire la suite ...
  • jeudi, 04 février 2021 19:49

  Ny mpanohitra manohitra, ny mpitondra manohitra ny mpanohitra

  Pilo kely : Ny mpanohitra manohitra, ny mpitondra manohitra ny mpanohitra Ka tsy Miaramanonja Mitambatra ? Tafandria mandry e.Patrick  
  Lire la suite ...
  • mercredi, 03 février 2021 18:39

  Pilo kely : Akatona ve ny Oniversite ?

  Raha ny zava-misy eto amintsika, mila mivoaka ary mandray andraikitra ny teknisianina sy ireo manam-pahaizana amin'ny sehatra rehetra, fa ohatran'ny tsy misy olona nianatra eto. Aiza ka toe-karena mitontona amin'ny tany, 40% n'ny orinasa mikatona avokoa, zara raha misokatra ny 30%, ranotay no ho sotroina, fambolena tsy misy dikany intsony, ny fahasalamana atao loterie politika sy ambom-po. Aiza daholo ireo sendika sy holafatra ary ireo Akademisianina? Rehefa tsy miteny dia taingenan'ireo tsy nianatra sy mpanao bizina fotsiny. Tafandria mandry ePatrick  
  Lire la suite ...
  • mardi, 02 février 2021 18:31

  Basy eky nareo ndraiky bonne année

  Efa mois de février atsika, mbo banané ndraiky dimbin'ny banané fo koragna, ninolo efa miasa volamena, anareo kawitry fo mampiasa lohanareo. Allo mandria eky fa lera.Patrick
  Lire la suite ...
  • lundi, 01 février 2021 22:30

  Tsy olo bado ireo mifindra monina ireo

  Olo botrabotra aby ireo mifindra ireo, fa tsy olo maty mafo, na mahia, andeha hitady drala sy hiasa volamena diandreo io, haindreo fa volamena maro amin'ny tany andehanandreo io, haindreo koa fa bizinesy maventy amin'ny firenena zao volamena fa tsy io 73kg io fotsiny. Efa ela kere zany no nisy, fa reo tsy niala tanindrazandreo, fa zao reo niala any, tsy niala tsy hipoly, fa niala andeha hitady ny tsara sy ny gros lots. Tafandria mandry e.Patrick  
  Lire la suite ...
  • dimanche, 31 janvier 2021 20:14
  • Sary nindramina

  Pilo kely : Ny tantara tsy fanadino

  Tany Amerika teo anelan'ny taona 1840 sy 1890 no nisy ny Cowboys sy ny Far West, 360 000 teo ireo nifindra monina tany andrefan'i Amerika. Nisy ny tremalahy tao an-tanàna izay mifehy ny rehetra, na ny Sheriff aza dia izy no mibaiko azy, ny saloon dia feno hatrany, ao ny mpisotro toaka, ao ny mpivaro-tena, ao ny bagara izay miafara amin'ny iray sy iray ety ivelany. Misy ireo mpanafika diligeance, izay manakan-dalana amin'ny basy, mianika eny ambony tafo, mandrava sy mangalatra ny fanan'ny olona, mamono.Misy ireo mpangalatra soavaly, misy ny fanarahan-dia ka izay tratra dia fitsaram-bahoaka, ahantona ny tendany. Ao ireo mpitrandraka volamena, izay mahita manao fety.Ny Peau rouge miaro ny taniny, ary dia mifanafika amin'ireo mpihavy, misy ireo atao any anaty camp. Ry Dalton moa dia mamaky banky, i Lucky Luke sy Rantanplan tsy mitsahatra ny managadra azy ireo, fa vaky hatrany ny fonjabe.Ny cavalerie na ny Tafika, efa vita ny film vao tonga hatrany. Tafandria mandry e.Patrick  
  Lire la suite ...
  • samedi, 30 janvier 2021 20:25
  • Sary nindramina

  Pilo kely : Toa miakatra foana ny vidin'ny Euro, nefa tsy ferany toa ny vidim-bary

  Tsy mitsahatra miakatra ny sandan'ny Euro iray mihoatra amin'ny Ariary, izay mampisy fiantraikany amin'ny vidin'entana rehetra afarana, hatramin'ny vidin'ny papier hygiénique aza miakatra vokatr'izany, nefa maninona no tsy ferana ny sandan'ny Euro, fa rehefa ny vadim-barin'ny mpamboly no miakatra, satria niakatra avokoa ny akora namokarana azy, dia lazaina fa mpanararoatra mpanafim-bary ireo mpanangom-bokatra sy mpivaro-bary. Ny fahefa-mividin'ny Malagasy no tsy mahatakatra ny vidin'entana sy ny vidim-bary, ary ny devise no tsy voafehy ka tsy mitsahatra midangana ny fiainana, satria isika firenena mitanila mpanafatra entana fa tsy mpanondrana entana. Tsy sahy manafoana an'io MID io fa miaritra ny fitsingevangevan'ny tsenan'ny mpanam-bola, ka rehefa ilainy hiakatra io, satria ampody ny volan'ny entana nahondrany izy dia miakatra io, rehefa tiany ampidinina dia ampidininy, fa misy malagasy angaha moa ireo banky eto an-toerana ? Izay firenena mahafehy ny volany no Firenena manana fahaleovantenany, fa raha miankina amin'ny vola vahiny ny volanao dia ny vahiny no anao izay tiany amin'ny toe-karenao.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 29 janvier 2021 21:55

  Naboaka hitsena ny PM indray mpianatra CEG ireo tany Maroantsetry

  Pilo kely : Naboaka hitsena ny PM indray mpianatra CEG ireo tany Maroantsetry, asa mba hain'ny PM edy zany, maro anareo manodidina mpitondra reo manisy hoditr'akondro, nefa nareo te haka 19. Bonne nuit aby.Patrick  
  Lire la suite ...
  • jeudi, 28 janvier 2021 21:33

  Pilo kely : Tandremo sao mba ho ranotay no azo anaty lava-drano madinika fa tsy rano madio e

  Antananarivo dia 80% mampiasa WC 101 avokoa ary vitsy no manana fosse septique, ny an'ireny cité ireny tapitra potika sy simba daholo, satria efa namidy tsirairay ny trano, nefa ny fosse septique nitambarana, efa tsy misy fanamboarana, ny rano maloto nalefa anaty canal daholo, izay mivarina anaty lakan-drano vita amin'ny tany toa ireny Andriantany ireny, azo antoka fa lasa any anaty nappe phréatique, na rano ao ambanin'ny tany, ireny rano tay sy rano feno menaka sy loto ary asidra n'ny fiara ireny. Fantatra fa azo anaovana lava-drano lehibe, miaraka amin'ny fenitra fanadiovana eo amin'ny lemaky Betsimitatatra :- Faritra 1 - Tana Atsimo : Eo amin'ny lohasahan'Ikopa, eo anelanelan'Ambohimanambola sy Mandroseza- Faritra 2 - Tana Atsimo andrefana : Lemaky Ikopa, eo anelanelan'Ambohidronono sy Anosizato- Faritra 4/5 - Tana Avaratra andrefana : AmbohitrimanjakaMitentina 11 miliara ariary (Tarehimarika taona 2015) ny tetibidiny, izay azo tombanana ho any amin'ny 25 miliara ariary ankehitriny.(Loharano Mémoire Master Miandra Andrianasy Salohy Mihamintsoa 18 jolay 2015)
  Lire la suite ...
Page 6 sur 18