Pilo kely

  • samedi, 13 mars 2021 19:14

  Pilo kely : Alatsinainy, talata, alarobia, miasa ho an'ny fanjakana

  60% n'ny vola miditra amin'ny tsirairay dia hetra aloa amin'ny fanjakana avokoa, TVA, IRSA, taxe pétrolière, taxe d'importation, habatsena izay ampidirin'ny mpivarotra amin'ny masokarenany ka ny mpanjifa no manefa azy, ny fanaovana taratasim-panjakana rehetra, ny adidy fokontany, fanaovana résidence, hetran'alika, hetra alain'ny kaominina amin'ny fiara mpitatitra entana sy mpianatra... Ny karama alakamisy sy zoma iasana ihany no ajaranao amelomana vady aman-janaka. Tsara mandry e.Patrick  
  Lire la suite ...
  • vendredi, 12 mars 2021 20:10

  Pilo kely : Hiverina tsy ho ela aty atsimo aho ary hijanona maharitra

  Sasa-miandry aloha hatreto ny aty atsimo tratran'ny kere, ny mpifindra monina efa an'arivony no miaraka miainga miala aty an-toerana. Ny filoham-pirenena tamin'ny diany farany taty, ny fiandohan'ny volana oktobra 2020, enim-bolana lasa izay, dia nilaza fa hiverina tsy ho ela aty atsimo, ary nanao fanamby fa ho foana ny kere afaka 1 taona, hitondra teknika vaovao mahakasika ny fambolena, hitondra ozinina hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, anamboatra pipeline hitondrana ny rano aty an-toerana. Nilaza koa moa izy tamin'izay fa tsy hanao politika intsony amin'ny 2023 raha tsy vitany alohan'izay ny lalana RN13. Tafandria mandry e.Patrick  
  Lire la suite ...
  • jeudi, 11 mars 2021 20:25

  Sitrany montre mécanique maty

  Montre mécanique maty mbo milaza ny marigny 2 fois en 24h, fa montre en avance na en retard toujours mavandy fo. (Sagesse d'un Tonton) Bonne nuitPatrick
  Lire la suite ...
  • mercredi, 10 mars 2021 21:29

  Pilo kely : Mirongatra indray ny fandidian'ny Polisy

  Mitaraina ny taxi sy taxi-be fa dia lasibatry ny polisy, ampihorohoroana amin'ny resaka fourrière, tsy latsaky ny 20 000ariary ny fakana papier, ary 100 000ar no takian'ny polisy manao kolikoly raha fiara fourrière. Misy mpanera mihitsy misera mpaka taratasy any amin'ny polisy fotsiny no asany.Ny fakana papier n'ny fiara dia tsy misy contravention, na taratasy fanamarinana, omen'ny ankamaroan'ny polisy, ary alaina eny ankianja eny ihany avy eo. Tsy efa izay kolikoly izay moa no nampiantonana ny fahafahan'ny polisy misava papier, fa izao dia tsy rony tsy vetiny eo, misy aza ny polisy vao mijery azy fotsiny ny mpamily, dia efa papier no ambarany, tsy misy fanazavana izay antony hakany ny taratasin'ny fiara sy ny permis de conduire. Tafandria mandry ePatrick  
  Lire la suite ...
  • lundi, 08 mars 2021 22:12

  Manomboka maneno ny téléphone, hisy gouvernemanta hirodana izay

  Pilo kely : Manomboka maneno ny téléphone, hisy gouvernemanta hirodana izay Rehefa reo mila seza, hilatsaka ho fidiana, hanao propagande, haindreo tsianjery numéro téléphone nao, maneno isaka teteky, téléphone ndreo manaitra anao maraina, téléphone ndreo atoriana tara amin'ny alina. Nahazo seza reo, lany reo, nangina téléphone nao, sms fiarabanao kalikaly tsy mahazo valiny aby. Mbo maro hozy ianao angamba ny félicitations azony ka aleo afaka 1mois, efa mba milamindamina vita passation izy vao antsoina, "efa tsy mandeha io laharana finday" io hozy ny feo anaty téléphone. Ino koa moa atanao eo fa fiainanao mitohy ary tsary niankina tamindreo. Rehefa hirodana indray fitondrandreo, maneno koa téléphone iny, lazaina fa very téléphone n'azy, fa heureusement hitany ihany numéro nao, bonjour mon frère tsy misy farany koa. Za efa zatra baba e. Tafandria mandryPatrick
  Lire la suite ...
  • dimanche, 07 mars 2021 19:31
  • Sary nindramina

  Mihavana amin'ny rahalahinao

  Samy milaza fa Kristianina isika, andao ezahina tanterahina ary hoe ity Evanjely ity, Karemy fibebahana sy fotoanan'ny fampihavananana rahateo izao, indrindra isika mpitondra, mpanohitra, mpitarika antoko politika, mpitarika fikambanana, rehefa tsy hanao izany, dia aza mampiseho hoe mpivavaka intsony fa manjary mpitari-bato vilam-bava. Matio toko 5, 23-26 23.Koa raha manatitra ny fanatitrao eo amin'ny otely hianao, ka eo vao mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, 24.dia avelao eo amin'ny otely aloha ny fanatitrao, ka mandehàna mihavana amin'ny rahalahinao vao miverina hanolotra ny fanatitrao indray. 25.Mihavàna faingana amin'izay manana ady aminao, dieny samy mbola eo an-dàlana hianareo, fandrao atolotr'izay manana ady aminao amin'ny mpitsara hianao, ary ny mpitsara kosa hanatitra anao amin'ny mpamototra, ka hatao an-tranomaizina hianao. 26.Lazaiko aminao marina tokoa fa tsy ho afaka ao mihitsy hianao, ambara-pandoanao ny variraiventy farany. Izany ary ny Tenin'i Tompo Patrick  
  Lire la suite ...
  • samedi, 06 mars 2021 20:28

  Vita ve ny fifampitahana sary ?

  Pilo kely : Vita ve ny fifampitahana sary ? Rehefa vita ny fifampitahana sary, afaka miroso amin'ny tena fampandrosoana amin'izay ve, sa mbola anao tatitra indray koa ny ankilany hanome valin-kafatra? Lazao izahay rehefa tapitra ny toraka kapoaka anisana iza no nampihitsana kapoaka be indrindra. Nivadika kermesy manko ty raha ty. Tafandria mandryPatrick  
  Lire la suite ...
  • vendredi, 05 mars 2021 21:10

  Hono hoa mise le mera, nanakory zay lay hoe mipipi gratos ?

  Tsiahy kely iny, alohan'ny hipipi andeha hatory Bonne nuit nareo, tsy azo atao eny ambody hazo an, Tanabao lalan'ny CENAM iny manko de feno azy.Patrick  
  Lire la suite ...
  • jeudi, 04 mars 2021 20:59
  • Sary nindramina

  Pilo kely : Za tsy gaga

  Nampiasainao Rajaonarimampianina andakana an'i Ravalomanana, azon'i Rajaonarimampanina ny fahefany dia nodakany ianao. Nampiasainao indray Ravalomanana, deputé 73, andakana an'i Rajaonarimampianina, azonao indray ny fahefana article 54 napetrakao ny PM Ntsay Chritsian sy ny Ministre interieur ampandresy anao présidentiel, députation, maire ary sénat. Dia ho gaga ve ianao raha hiaraka Ravalomanana sy Rajaonarimampianina andaka anao ? Fa izay foana moa no eto, mihavana raha misy tiana harodana. L'ennemi de mon ennemi est mon ami.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 03 mars 2021 19:19

  Ianao no efa vonoiny, dia mbola ianao koa no mamelona azy

  Ny gadra eto amintsika, sady efa namono, nangalatra, nanao ny tsy mety teto amin'ny fiaraha-monina, nefa izy indray no velomim-potsiny, anamboarana fonja manara-penitra. Zon'olombelona mivadika, ianao angalarina, aholana indray no mandoa hetra amelomana ny mpangalatra sy ny mpanolana. Tafandria mandry e.Patrick  
  Lire la suite ...
Page 3 sur 18