Pilo kely

  • jeudi, 22 octobre 2020 13:56
  • Sary nindramina

  Pilo kely atoandro: Miangavy ireo député nandray anjara tamin'ny fihinanam-be

  Pilo kely atoandro: Miangavy ireo député nandray anjara tamin'ny fihinanam-be fanokafam-pivoriana handrotsaka latsakemboka hitam-bahoaka ho an'ny any atsimo ho fanonerana ny lany. Tsy diso akory ianareo nandray anjara tamin'izany sakafo izany satria norosoina, fa fahatsapan-tena no angatahan'ny mpandoa hetra, izay efa manome karama anareo tsy latsaky ny 10 000 000ar isam-bolana hatramin'ny carburant, ny indemnité, ny hotely hipetrahana rehefa misy fivoriana, ny karaman'ireo assistant parlemantera aza, izay ianareo no omena hitantana azy, mbola misy akepokareo koa, mikarama vary masaka ny sasany. Ho an'ny birao maharitra izay tompon'antoka feno amin'iny kosa, dia miangavy ny mangarahara ohatrinona no lany tamin'iny. Tsy misy alahelon-kanina velively, fa betsaka ireo sekoly tokony nahorina nefa dia laniana amin'ny zavatra hafa ny vola, ny mpiray Tanindrazana any Atsimo efa Kere. Azoko antoka fa tsy nanaiky iny fandaniana iny ny Filoham-pirenena raha nanontaniana ny heviny tamin'iny. Patrick  
  Lire la suite ...
  • mercredi, 21 octobre 2020 20:20

  Pilo kely: Kilalo vita sinoa, mola sady tsala

  Analeo tsy mahay laha tsala, kilalo vita sinoa tsala sady mola, analeo mivily 500 mila leebook d'olizina, mafy mahalitsa 2ans, nefa anao mivily kilalo leebook vita sinoa 50mila, mahazo folo, na simba 6 mois tsy manin a, misolo impolo anao, kolera samihafa vao lany volanao, to zay nividy d'olizinina. Mila leebook sinoa anao, mahazo, mila adidas anao, misy tsala vita sinoa, mila puma, mis puma, mila Balea, misy kilalo Balea. Bonne nuit dédiée amin'ny namana miteny sinoa zay.Patrick
  Lire la suite ...
  • mardi, 20 octobre 2020 21:33

  Pilo kely: Député Mpandoa-bary mangataka sira amin'ny vahiny nasaina

  Mivory ianareo deputé izao, hanapaka ny teti-bolam-pirenena, ka aza be fangataka hitanjozotra hiseho télé fa tapao ary omeo teti-bola matanjaka ny sekolinareo, ny hopitalinareo, ny fanamboarana lalana any aminareo, fa izay tapakareo dia ampiharin'ny mpanatanteraka, na ny Filoham-pirenena aza miondrika manaraka izay laninareo, fa tsy ianareo mpandoa-bary indray no andeha angataka sira amin'ny vahiny asainareo. Tafandria mandry.Patrick  
  Lire la suite ...
  • lundi, 19 octobre 2020 19:47

  Nihena 3% sisa ny mpanao fb, kay moa ny 3% amboniny manenjika bac

  Aza miari-tory mangala-pijery FB e, dodo amin'izay, fa mbola hiainga amin'ny 4ora maraina anenjika 5ora maraina, 2h avant enregistrement, oups avant épreuve. Courage daholo ny mpanao bac, indrindra ny Ray aman-dreny be fitaintainana. Tafandria mandry e.Patrick  
  Lire la suite ...
  • dimanche, 18 octobre 2020 21:14

  Pilo kely: Betsaka ireo efa manana bac azo antoka fa tsy ho afaka

  Pilo kely: Betsaka ireo efa manana bac azo antoka fa tsy ho afaka raha mamerina manala rahampitso, izaho anisany. Fotona izao andinihina ny programam-pampianarana, ilaina daholo ve ny zavatra rehetra nianarana hiatrehana ny fiainana, ny tsenan'asa. Tsy maintsy mianatra zavatra mitovy avokoa ve ny zaza sy tanora malagasy rehetra manerana ny Nosy, mbola tsy maintsy ampitoviana daholo ve ny fanadinana rehetra? « La culture est ce qui subsiste, quand on a oublié tout ce qu’on avait appris ». Mirary soa ireo hanao Bac. Tafandria mandry ePatrick
  Lire la suite ...
  • samedi, 17 octobre 2020 20:17

  Pilo kely: Ny olo-nianatra sy mahay matetika, tsy menatra ahitsy amin'ny fahadisoany

  Pilo kely: Ny olo-nianatra sy mahay matetika, tsy menatra ahitsy amin'ny fahadisoany Tanfandria mandry e.Patrick  
  Lire la suite ...
  • vendredi, 16 octobre 2020 21:39

  Pilo kely: Ampitovio ny zaza malagasy rehetra

  Tohanako hatrany ny ezaka amin'ny fampianarana, omeo mitovy ny zaza malagasy na mpianatra miankina amin'ny fanjakana na ireo mianatra amin'ny privé. Aza atao école pilote na atao vitrine isaky ny distrika fotsiny ny sekoly manarapenitra fa ataovy manerana ny nosy. Atomboy amin'ireo tena ratsy indrindra. Fantatro fa tsy vita indray andro izany, na ny vola tsy ho ampy indray mandeha, fa ny kit scolaire kosa tokony ho vita ho an'ny mpianatra rehetra. Ny cantine scolaire, ny transport scolaire. Tafandria mandry e.Patrick  
  Lire la suite ...
  • jeudi, 15 octobre 2020 20:18

  Pilo kely: Tena te hiroso amin'ny digitalisation ve?

  Ny olona efa tout numérique, ka ny antsika digitalisation mbola karne boky be, ny rakibolana tsy fichier Pdf na Pad no ampiasaina fa natao boky be milanja 2kg, aiza ny ankizy no tsy ho be lamosina hilanja kitapo, sady mbola andeha tongotra 4km andeha hianatra, ny ala efa tsy misy mbola tapahana anamboarana taratasy. Hita fa tsy vonona hiroso amin'izany numérisation sy digitalisation izany, ka ny teti-bolan'ny ministera tokony hisahana izany aza no anisan'ny ambany indrindra, zara raha misy andoavana karaman'ny mpiasa fotsiny. Teti-bola nasiam-panitsiana 2020 (LFR 2020) :
  Lire la suite ...
  • mercredi, 14 octobre 2020 21:21

  Rafotsy be nita tatatra, manitatra ny efa mikatona

  Pilo kely: Rafotsy be nita tatatra, manitatra ny efa mikatona Ny firenen-drehetra miezaka mampiray sy manalehibe ny faritra, ao aza ny mampitambatra firenena maromaro mihitsy, isika indray miezaka manohy ny famakivakisana ny faritra, ka rehefa nisokatra ry Vatovavy sy Fito vinany, dia angataka koa ry Mahafaly sy Androy, dia hila kisa eo koa ry Analanjorofo sy ry Mangoro, ry Vakiniadiana sy ry Tsy Mahafotsin'Ambatolampy, ry Sojabe Mahajanga mbola miketrika. Ka iza tokoa moa no tsy hila fandrosoana aingana, satria ny politika ampiharina eto dia izay renivohitra no mahazo ny rehetra, nefa tokony omena ny fokontany ny fahefana sy ny 50% ny teti-bola, dia faritra vitsy sisa mandravona sy mandridra azy. Tafandria mandry e.Patrick
  Lire la suite ...
  • mardi, 13 octobre 2020 21:31

  Antsary tsaoha tsisy sakay: Ndray 15 minity tsy foenao

  Antsary tsaoha tsisy sakay: Ndray 15 minity tsy foenao ndraiky Baba Zafin'i Albert, nefa président miragna anao, ndray anao hoesany, Daraina kony misy fasagna nazy ein, nefa shinoanareo mangady volamena misy reserve 500tonnes ao, magnano miasa lalagna nefa tamis jiaby mivelatra? Sitrany zaho angigny, tsao fo vavako dila, kay hiboaka vocabileranay jiaby eto. Samy mandry montsogno edy donc ein.Patrick
  Lire la suite ...
Page 15 sur 18