Antenimierandoholona : Nanao tatitra ny asa nataony ny Vaomiera mpanao famotorana

  • mardi, 19 janvier 2021 09:00
  • Zakaria
  • Sary nomena

Nanao tatitra ny asa natao, manoloana ny mpanao gazety sy ireo vahiny nasaina, ny Vaomiera mpanao famotorana « commission d’enquête » ny alatsinainy 18 janoary 2021, teo anivon’ny Antenimierandoholona.

Tatitra mahakasika ireo Lohahevitra efatra :

- Fitantanana ny lafin’ny ara-bola eo amin’ny fiatrehana ny valan’aretina Covid-19,
- Ny fanafarana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika teto amin’ny firenena,
- Ny fisian’ny « doublon » tamin’ny fifidianana natao tamin'ny fifidianana Filoham-pirenena farany teo,
- Ny famonoana faobe ireo voafonja nandositra tany Farafangana.

1- Teo amin’ny fomba nitantana ny lafin’ny ara-bola ny fiatrehana ny valan’aretina Covid-19 dia nolazain’ny Loholona Rafidiarison Jean Rémi Gabriel, izay Filohan’ny vaomiera misahana ny fanadihadiana, fa ny lafin’ny fanampiana ara-bola ny fiatrehana ny valan’aretina Covid-19 azon’ny firenena Malagasy tamin’ireo mpiaramiombon’antoka no lazaina.

Nambarany fa izany fanampiana izany dia natao ho an’ny vahoaka Malagasy iray manontolo ka rariny sy hitsiny raha ampahafantarina ny vahoaka Malagasy ny fanadihadiana marina.

Raha ny valin'ny famotorana dia hita fa maro ny vahoaka no namoy ny aina sy very asa ary ireo orinasa nikantona, hita fa miaina ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka ny vahoaka Malagasy amin’izao, ka mba hahafahana miady sy miatrika izany dia nisy ny fanampiana noheritreretina ho azo, izay mitentina 600 tapitra dolara amerikanina, ary ny vola efa navoaka ny mitentina 380 tapitrisa dolara.

Ny olana dia ny Fahamarinana ny vola azo sy ny nampiasana azy, tsy hita taratra ny fizarana ara-drariny izany fanampina izany ho an’ireo faritra 22, tsy hita taratra ny fizarana izany satria nisy ny nisitraka ary nisy ny tsy nisitraka mihitsy, kanefa ny fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana tamin’ny fotoanan’ny hamehana ara-pahasalamana dia nanenika ny nosy iray manontolo.

Nandritra ny fanaovana ny famotorana dia tsy nisy tonga ireo tompon’andraikitra mivantana na ankolaka izay tokony natao fanadihadiana tamin’izany.

2- Mahakasika ny fanafarana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika dia nambaran’Atoa Raveloson Thierry Francis, Filohan’ny vaomiera, fa voamarina tamin’ny alàlan’ny fanadihadiana fa nisy tokoa ny fitaovam-piadiana mahery vaika nampidirina teto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasika.

Voaporofo tamin’ny alàlan’ny fanadihadiana fa ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo dia efa tafiditra teto Madagasikara talohan’ny lanonana fianianan’ny Filohan’ny Repoblika, izay natao tamin’ny 19 janoary 2019 teo Madagasikara.

Tsy nanaraka ny tambazotra ofisialy, ary tsy afaka nanaporofo ny fisian’antontan-taratasy ara-dalàna, manamarina ny fihavian’ireo fitaovam-piadiana ireo ny tompon’andraikitra izay nanaovana fanadihadiana hoy izy.

Nilaza ho samy gaga sy talanjona rehefa nahita ireo fitaovam-piadiana narantiranty izy ireo, ary voalaza ihany koa fa tsy mbola nisy fanadihadiana lalina nataon’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny mikasika an’izany nanomboka tamin’ny taona 2018 ka hatramin’izao.

3- Makasika ny “doublon” dia nambaran’Atoa Rakotovazaha Olivier Filohan’ny vaomiera fa ny fampifanakalozana ny fitanana an-tsoratry ny voka-pifidianana, ny famitana mialohan'ny fifidianana ny fitanana an-tsoratra, ny fanidiana ny kara-pifidianana ao amin’ny Biraom-pokontany mandra-pahatongan’ny andro hanaovana ny fifidianana ka tsy ahafahan’ny ampahan’ny mpifidy manatanteraka ny adidiny, ny famerimberenana ny anaran’olona ao anatin’ny lisi-pifidianana araka ny fanadihadiana natao hoy izy.

Teo ihany koa ny vokatry ny fitsirihana nataon’ny CENI izay niteraka savorovoro tamin’ny taona 2020 izay nahitana ny fiverimberenan’ny laharanan-kara-panondro mahatratra 1 200 000 ao nanatin’ny mpifidy maherin’ny 10 000 000 izay nahitàna olona efa maty na ankizy tsy ampy taona nanao fanahy iniana, ny fandrombahana fahefana amin’ny alalan’ny fifidianana feno hosoka sy hala-bato, ny fanaovana baiko midina amin’ny fandrafetana ny lisi-pifidianana miainga amin’ny sefo Fokontany tendren’ny sefo Distrika (ny Ministeran’ny Ati-tany), ny fanaovana hosoka amin’ny kara-panondrom-pirenena sy ny tsy fahatomombanan’ny soram-piankohonana ary ny tsy fahatomombanan’ny lalàna mikasika ny Fifidianana.

4- Mahakasika ny ny famonoana faobe ireo voafonja nandositra tany Farafangana, nambaran’Atoa Randriamanantsoa Jafetra, Filohan’ny vaomiera fa lafiny roa lehibe no afaka hilazana ny fahavakisan’ny fonja sy ny fitsoahan’ireo gadra tany Farafangana, dia ny ara-toe-tsaina teo anivon’ny Mponina ka ny ampahany milaza ho afa-po tamin’ny andraikitra noraisin’ny Mpitandro filaminana, ary nisy kosa ireo nilaza fa tsy rariny ny zavatra nataon’ireo Tandroka aron’ny vozona, satria fandikàna na fanitsakitsahana tsotra izao ny Zon’olombelona noho ny tsy fananan’ireo gadra nandositra fitaovam-piadiana, ary voamarina sy hita fa tanam-polo izy ireo tamin’ny fotoana nisian’ny fahavakisan’ny Fonja hoy ihany izy.

Nohamafisiny fa tsy nirindra araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny baiko fanenjehana ireo voafonja nitsoaka izay tokony ho niandraiketan’ny OMC teo ambany fahefan’ny Préfet de Région. Ireo Miaramila, Zandary sy Polisy izay teny an-toerana dia nanao izay saim-pantany noho ny tsy fisian’ny baiko mazava nandritra ny fanenjehana ireo voafonja araka ny fanadihadiana.

Vokatr’izany dia tsy nirindra araka ny tokony ho izy ny hetsika notarihin’ny Préfet de Région sy ireo tompon’andraikitry ny Filaminana teny an-toerana ka nivadika ho famonoan’olona tsotra izao ny fanenjehana sy ny famerenana ireo voafonja.

Manoloana ireo rehetra ireo dia nandroso vahaolana, ireto Vaomiera ireto dia :

- Ny fanamboarana kara-panondro biometrika ho an’ny vahoaka Malagasy iray manontolo sy ny fanatsarana ny sora-piankohonana,

- Ny fandrafetana lisi-pifidianana tanterahin’ny Filoham-pokontany voafidy tsy mandray baiko fa miara-miasa amin’ny CENI sy ny Ministera misahana ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana, ary vatsiana fitaovana informatika,

- Ny fanitsiana ny Lalam-pifidianana ahafahan’ny olom-pirenena misoratra ao anaty lisi-pifidianana mandavan-taona, miantoka ny mangaraharaha amin’ny fandrafetana lisi-pifidianana,

- Ny fanatanterahana fifidianana lavitra ny hosoka sy ny hala-bato, miantoka ny fahamarinan-toeran’ny fanjakana sy ny fahamarinan-toeran’ny toe-karena, antoka amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara.

Mitaky ny hanokafana ny fanadihadiana lalina tsy mitanila tamin’ny zava-niseho tany Farafangana ihany ko izy ireo hiantsoana ireo Tompon’andraikitra rehetra voakasik’izao raharaha izao sy ireo vavolombelona nahita sy nanatri-maso ny zava-nitranga rehetra (Fianakaviana) amin’ny alalan’ny fihainoana ireo Tompon’andraikitra (Administration Pénitentiaire, Préfet de Région, OMC, Le Chef de Poste tao amin’ny fonja tamin’ny fisehoan-javatra, ireo fianakavian’ny Voafonja sy Vavolombelona nanatry maso …), ny Famoahana ny anaran’ireo maty sy naratra , ny famongarana ny faty sy fanaovana ny « autopsie » ary ny « expertise balistique.. ».

Nohamafisin’izy ireo fa ny anton’izao fanadihadiana izao dia tsy natao hanenjehana olona na rafitra fa mba hanomezana ny mangarahara hoan’ny vahoaka Malagasy.

 

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.