Editorial

  • jeudi, 25 février 2021 10:23

  Raharaham-pirenena : Mila mazava ny lalan-kizorana

  Aorian'ny fifidianana, izay nahenoana ireo fampanantenana maro, ireo velirano, dia mientana ny fo sy fanahin'ny maro fa hiroso marina amin'ny fampandrosoana ny resaka. Miazakazaka ny mpitondra voafidy mampiseho izay fahavitrihana izay.Ny vahoaka ihany koa manome fotoana hampiaharana sy hikenokenonana momba izany. Mpitondra vao lany sy nandova ny varin'ampangon'ny teo aloha tsy lany tokoa ve tsy mba haka bahana. Nandeha anefa ny taona, nandeha koa ny valanaretina Covid-19, toa tsy hita ihany izy izany hoy ny maro.Mahareta kely hoy ny mpitondra fa ny firenena maro no sahirana tratran'ny valanaretina, ary mbola ao anatiny ny maro amin'izany. Misy anefa ireo fotodrafitrasa, indrindra ny eo anivon'ny fanatanjahantena, toy ny Kianja Barea eo Mahamasina, mitentina 290miliara ariary na 77 000 000dolara, volan'ny Malagasy madiodio hoy ny mpitondra, na tsy hita anatin'ny teti-bolam-panjakana aza izany.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 24 février 2021 14:37
  • Tahirin-tsary fampihaingoana

  Banky : Tsy hita ny fanarahana ny baikon'ny Filoham-pirenena

  Vao nanomboka kelikely ny volana marsa 2020 ny fihibohana vokatry ny valanaretina Covid-19 dia nanome torimarika mazava ny Filoham-pirenena fa ahato aloha ny fanonerana ny vola sy zana-bola notrosaina tamin'ny banky, indrindra fa ho an'ireo orinasa izay voatery nakatona sy nampihato ny asa. Tsy izany anefa no niseho, fa ny banky maro, sy ireo micro-finance dia nampihatra fanasaziana ara-pahataràna avokoa, na ny pénalié de retard, nitaky ny trosa sy ny zana-bola. Maro ireo orinasa, ny mpamboly sy mpiompy ary ny mpivarotra sy mpanao asa tanana ankehitriny no tsy tafarina, ao ny nalaina ny antoka natao tamin'ny fitrosana, ny mampalahelo dia misy aza banky, izy ihany no maka ny fananan'olona ary amidiny mora amin'izy samy izy ao ihany ny tranon'olona natao antoka, misy ny manery ankolaka ny mpitrosa hafa haka sy hividy ny fiara nataon'ny mpitrosa hafa antoka, ka sady voaloa ny volan'ny banky tamin'ilay mpitrosa voalohany, no mbola nampanaovina antoka hafa indray koa ny mpitrosa faharoa.
  Lire la suite ...
  • mardi, 23 février 2021 07:07

  Fahasalamana : Afaka hiatrika ny ho avy

  Nanao fizahana fahasalamana rehetra, bilan général, scanner. Mila manamafy ny fanatanjahan-tena, mandeha tongotra matetika, ahena kely ny vatana hoy ny mpitsabo, fa amin'ny ankapobeny, milamina avokoa ny fahasalamana. Mankasitraka ireo mpitsabo rehetra, Institut Pasteur, HJRA, Befelatanana, Hôpital Manarapenitra Andohatapenaka, dentiste, tena mahay ny Malagasy, mila tohanana ireo mpitsabo sy ny toeram-pitsaboantsika, mila jerena akaiky ny fiantohana ny marary fa tsy zakan'ny maro ny vidim-panafody sy ny fitsaboana. Misaotra antsika namana rehetra miara-mientana sy mifanohana.Vonona ny hiatrika ny dingana manaraka eo amin'ny fiainana. Vitatsika io.Patrick
  Lire la suite ...
  • dimanche, 21 février 2021 11:16
  • Tahirin-tsary nindramina

  Jirama : Iza no mahazo tombotsoa amin'ny fanafoanana ny Tarif Optima

  Nandritra ny fotoana maharitra ny Jirama dia nanao kajy hampitoviana ny vidin'ny herinaratra aloan'ny mpanjifa ny Jirama, raha nosokajiana : Sokajy 1 na Zone 1 : Ireo mpanjifa herinaratra vokarina avy amin'ny rano (Energie Hydraulique), na irony barazy ironyIvotoerana 21 no voakasik'izay ; Sokajy 2 na Zone 2 : Ireo mpanjifa herinaratra vokarina avy amin'ny solika mavesatra (Fuel)Ivotoerana 02 no voakasik'izay ; Sokajy 3 na Zone 3 : Ireo mpanjifa herinaratra vokarina avy amin'ny Gazoala (Gazole)Ivotoerana 92 no voakasik'izay. Raha ny taona 2018, dia 370ar/KWh ny aloan'ny olon-tsotra aty amin'ny Sokajy 1 na Zone 1, raha toa avo roa heny mahery 737ar/KWh ny aloan'ny Sokajy faha 3 na Zone 3.
  Lire la suite ...
  • samedi, 20 février 2021 16:37

  Il ne faut pas badiner avec les bailleurs

  Madagascar risque de dire adieu à une enveloppe de moins de 500 millions de dollars de la Banque mondiale à cause de l’"indiscipline" des dirigeants. En cause : le système tarifaire de la Jirama unilatéralement décidé par la partie malagasy, pourtant sujet à des conditions liées à un accord de financement de Washington.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 19 février 2021 07:24

  Fampianarana : Tena ilaina ny bourse, ary tokony hifanentana amin'ny vidim-piainana

  Maro ny resaka momba ity vatsim-pianarana ity ankehitriny, ao ireo milaza fa tsy tokony omena vola ireo mpianatra satria efa tsy mandoa vola eny amin'ny Oniversite. Maro ihany koa ireo mpianatra no entina misotro toaka sy hanaovana revy ny bourse, misy aza moa ilay fitenenana hoe "Riche d'un jour", ka rehefa tsy ampy ihany ilay bourse, dia atao laboraingy indray andro. Izaho dia zanak'olona nanana ny ampy, tsy mpanakarena fa nivelona tsara tsy sahirana, raha resaka fampianarana dia nianatra tamin'ny sekoly tsy miankina hatrany. Fa vao afaka Bac aho ka nanao Service National, dia tsy niantohan'ny Ray aman-dreniko intsony, tsy noho ny tsy fananana, fa ny fametrahana ahy hoe efa lehibe. Dia ny volan'ny SN 12 500fmg no nentiko niatrika ny fiainana (Taona 1984). Hitako izany tsaramaso fotsiny no natao sakafo, mandeha tongotra fa tsy manana frais taxi-brousse, lavitra rahateo ny toerana nandefasan'ny fanjakana ahy nampianatra, lieu d'affectation.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 18 février 2021 12:58
  • Sary nindramina

  Volamena 73.5kg : Mila milaza ny marina hitany ny sendikan'ny fadintseranana

  Nitafa tamin'ny mpanao gazety ny sendikan'ny mpiasa eo anivon'ny ladoany SEMPIDOU tao amin'ny foiben-toerany Antanimena tamin'ny talata 16 febroary 2021, nilaza izy ireo fa betsaka ireo manam-pahefana, olom-boafidy na olom-boatendry manao fanamparam-pahefana, manao tsindry ao amin'ny ladoany. Nampitandrina izy ireo fa tsy hanaiky izany toe-javatra izany intsony, ary hilaza ampahibemaso ny anaran'ireo izay mbola manao izany ihany. Nilaza izy ireo fa maro ny zavatra mandeha ao amin'ny ladoany, maro ihany koa ireo fiaramanidina mifamezivezy, ankoatran'ny EVASAN na fiaramanidina mitondra marary, ny fiaramanidina rapatriement, na ireo mitondra ny tera-tany malagasy mody, ireo fiaramanidina mitondra entana na cargo, fa misy ihany, hoy izy ireo, fiaramanidina hafa mandeha, ka na sokafana tanteraka hoy izy ireo ny sisin-tany malagasy, na akatona tanteraka, indrindra ny eto Ivato sy Nosybe izay mbola mandeha.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 17 février 2021 13:27
  • Sary nindramina

  RN44 : Mampandry adrisa ny solombavambahoaka IRD sy ny goverinora

  Madiva hifarana ny fahavitan’ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena faha-44 (RN44), araka ny tafa nataon’ny solombavambahoakan’i Madagasikara IRD voafidy tany Ambatondrazaka Rakotondrazafy José Alain sy ny goverinoran’Alaotra-Mangoro Ramandehamanana Richard. Notaterin’ny fahitalavitra tsy miankina iray tao Antananarivo nandritra ny fampahalalam-baovaony izany omaly talata faha-16 febroary hariva. Voaravaka sary mampiseho ampahan-dalana vita amin’ny ampahany izay nalaina tany Ambohibolabe ao atsimon’Amboasary Gara ny vaovao. Fampandriana adrisa tsotra izao ny olom-pirenena tsy mahalala ny zava-misy marina eny an-kianja, no sady miendrika fisandohan’andraikitra ny filazàna toy izany ka vao mainka manaratsy endrika ny fitondrana foibe, no mampitombo ny fahasorenan’ny vahoaka.
  Lire la suite ...
  • samedi, 13 février 2021 17:58
  • Sary nindramina

  Kaly tsinjo sa fanampiana fambolena sy famoronana asa

  100ar ny fandraisana anjara amin'ny vidin'ny sakafo kaly tsinjo. Raha 4% n'ny Malagasy no misitraka azy manerana ny Nosy, satria hoe tsy Antananarivo ihany no omena = 25 000 000 x 4% = 1 000 000 olona Heverina fa lany anakaramana ireo mpiasa sy kojakoja fanasam-biliha izay 100ar fandraisana anjara izay. Vola lany amin'ny sakafo, izay ny fanjakana no hiantoka azy 2000ar x 1 000 000 repas/j = 2 000 000 000ar/j x 30j = 60 000 000 000ar/mois (Ny alahady moa tsy ao anatiny fa ny volana misy 30 sy 31, dia tsoritsika ho 30 andro ihany) Raha 4 volana no ezahina hisian'izay kaly tsinjo izay dia heverina andany 240 000 000 000ariary izany. Vola lany ambolena vary 1ha hamokatra vary 4tonnes vary akotry = 1 100ar/kg x 4 000kg = 4 400 000ar/haLany kaly tsinjo 240 000 000 000ar (04 volana famokaran'ny vary) mahavita 240 000 000 000ar/4 400 000ar = 55 000ha = 220 000tonnes = 220 000 000kg.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 11 février 2021 09:48
  • Tahirin-tsary nindramina

  Kolonely Ratsimandrava : Mijanona ho mistery ny namonoana azy

  11 febroary 1975 - 11 febroary 2021, feno 46 taona lasa izay no maty voatifitra ny Kolonely Richard Ratsimandrava. Teo Ambohijatovo no nisy tifitra variraraka niantefa tamin'ny fiara 404 mainty nitondra azy hamonjy fodiana, ny harivan'io 11 febroary 1975. Mifamahofaho ny resaka teo, ao ny milaza fa efa maty talohan'ny tifitra teo Ambohijatovo izy, fa natao hanafenana izany ny tranga teo. Ny hafa indray milaza fa ny tifitra nataon-dry Zimbo teo amin'io toerana io no nahafaty ny Kolonely Ratsimandrava. 46 taona aty aoriana dia mijanona ho mistery ny namonoana azy. Hisy anio ny lanonam-pahatsiarovana ny nahafatesany, hatao eo Ambohijatovo misy tsangambato fahatsiarovana azy. Ampahany amin'ny tantarany :
  Lire la suite ...
Page 1 sur 80