Economie

  • jeudi, 01 avril 2021 09:58

  Fiaraha-miasa amin’ny FMI : Nahazo 312,4 tapitrisa dolara i Madagasikara

  Nampahafantarina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra, ny alarobia 31 martsa 2021, ny fankatoavan’ny Filankevim-pitantanan’ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena ny fanampiana amin’ny alalan’ny FEC, na ny Facilité Elargie de Crédit, mitentina 312,4 tapitrisa dolara. Fandaharanasa vaovao mandritra ny 40 volana no nifanarahana, izay mifandrindra amin’ny politikam-panarenana entin’ny fanjakana, indrindra ny Planina Entina Manarina an’i Madagasikara na ny PEM, ary koa hanamafisana ny ady amin’ny valanaretina Covid-19, sy ireo fanatsarana ary fanamafisana ara-toe-karena rehetra entin’ny fitondram-panjakana ankehitriny.  
  Lire la suite ...
  • mercredi, 31 mars 2021 09:53
  • Banque Centrale de Madagascar

  Change : Le pic de 4500ar pour l'Euro atteint

  l'Ariary continue sa descente, l'Euro et le dollar ne cessent de monter. Ce 04 mars 2021, l'Euro a atteint le niveau de 4533.07ar, tandis que le dollar 3769.90ar. Ce 30 mars 2021, l'Euro est de 4 422.67ar et le dollar à 3 762.74ar. Au 01 février 2018, l'Euro était de 3983.26ar, et entame sa descente jusqu'au 12 mars 2018 au niveau 3804.8ar et monte d'une manière fulgurante jusqu'au 4552.55ar le 22 février 2021 et baisse et se stabilise à 4487.75ar le 17 mars 2021.  
  Lire la suite ...
  • mercredi, 17 mars 2021 17:15
  • Photo : Ambatovy

  Ambatovy : Le retour à la production

  La compagnie minière prévoit de produire moins de 10 000 tonnes de cobalt et de nickel jusqu’à la fin de ce mars. Cette quantité représentera le volume de production pour ce premier trimestre marqué par la reprise effective de l’activité minière arrêtée le 6 avril 2020 à cause de la pandémie au covid-19. Le retour progressif des employés nationaux et expatriés en vue du présent redémarrage est intervenu dès novembre. Les PMI et PME locales, durement affectées durant la crise sanitaire, seront parmi les premiers bénéficiaires du retour au travail de la firme. Tel est le cas, par exemple, de l’atelier Vonjy à Toamasina auprès duquel Ambatovy a passé une commande de 43 000 masques en tissus lavables et réutilisables depuis mars 2020. Ambatovy a fait le choix d’attribuer le marché à cette PME locale en ce moment difficile sur le plan économique.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 11 mars 2021 11:53
  • Sary Njaka

  Krizy ara-pahasalamana : Trano fandraisam-bahiny iray amin'ny dimy no misokatra

  Nisy fiantraikany betsaka tamin'ny asantsika ny krizy ara-pahasalamana, trano fandraisam-bahiny iray monja amin'ny dimy no misokatra amin'izao fotoana izao. Ho fanampin'izany, ny ankamaroan'ny mpiasantsika dia tsy an'asa ara-teknika, hoy Ando Real, mpitantana vondrona hotely iray izay mandray anjara amin'ny foara Bons Plans Tourisme ny 10, 11, 12 martsa teo amin'ny zaridainan'Antaninarenina. Mikasika ny Mpandrindra ny seho, Jimmy Joharison, dia nanambara izy fa ny tanjon'ity hetsika ity dia ny hanohana ireo mpandrindra ny fizahan-tany.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 10 mars 2021 18:37

  Nanolotra famatsiam-bola fanampiny mitentina 150.000.000 dolara ho an'i Madagasikara ny Banky Iraisam-pirenena

  Notanterahina androany 10 martsa 2021 teny amin'ny Lapam-panjakana Iavoloha ny fanaovan-tsonia izany fanomezana izany nandritra ny lanonana natrehan'ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Izao fanampiana avy amin'ny Banky Iraisam-pirenena izao dia natokana hanohizana ireo tetikasa fiahiana ara-tsosialy efa nataon'ny fitondram-panjakana mba hampiarin-doha ireo tokantrano marefo amin'ny alalan'ny fanampiana ara-bola toy ny Tosika Fameno na ny Fiavota any Atsimon'ny Nosy. Hitombo ihany koa ireo faritra hisitraka izany dia : Analamanga, Alaotra Mangoro, Analanjirofo, Atsimo Atsinanana ary Menabe ary hahatratra hatramin'ny 4.000.000 ny isan'ny olona hisitraka izany tohana ara-bola izany.  
  Lire la suite ...
  • samedi, 27 février 2021 18:13
  • Sary nomena

  Baba expert service Chine : Namita adidy tany Ambovombe

  Tonga eto Ambovombe Androy nitondra ny anjara birikiny ny Pdg Hariss dit Baba, izay anisan'ny tanora mpandraharaha mpisehatra momba ny fandefasana sy mpikarakara ny entan'ireo olona mpiatsena any Chine. Nahatsapa i Baba fa misy adidy amin'ny maha tanora vao misondrotra azy ny manampy ireo mpiara-belona Malagasy sahirana, indrindra aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy izay ianjadian'ny kere. Manana adidy ny orinasa Baba expert service Chine, fantatra tamin'ny anarana hoe Baba international service teo aloha, amin'ny fitondrana fanampiana ho an'ny Malagasy sahirana. Etsy ankilany, dia mitondra ny fahaiza-manao amin'ny maha matihanina azy ireo ihany koa ny orinasa Baba expert service chine, amin'ny fikarakarana sy fandefasana ny entan'ireo manandraharaha atao any Chine. Maro ireo tolotra azon'ny orinasa Baba expert service Chine omena :
  Lire la suite ...
  • jeudi, 18 février 2021 11:07

  Distrika 60 : Hisitraka indostria 60 mifanaraka amin’ny vokatra sy ny fanjifan’ny mponina eto an-toerana

  Hisy orinasa ara-indostria madinika sy salantsalany hijoro sy hiorina manerana ny distrika 60, ka hamorona asa ho an’ireo vehivavy, sy fikambanana vonona hihary ary vondron’olona vonona hanatanteraka ny tetikasa. Hijoro amin’izany ireo ozinina kely afaka mamokatra ranomboankazo, afaka mitoto vary, afaka manodina ny ovy ho karepoka, ny voatabia ho lasa ambifotsy, ny hamokatra sakafo fanjifan’ny mponina andavanandro. Hiteraka asa sy fandrosoana ary fanjifana mivantana ny vokatry ny tany avy amin’ny faritra sy distrika isan-tokony izany. Hisy ny fanofanana eo amin’ny sehatra maro hoenti-mametraka izany.
  Lire la suite ...
  • mardi, 09 février 2021 13:33

  Harena ambony sy ankibon'ny tany : Tsy tokony ho raisina toy ny mpanao trafika ireo mitrandraka azy

  Atao inona moa harena ambony sy ambanin'ny tany, ary an-dranomasina io, izay lazaina mila kajiana ho lovain-jafy, raha ilay hiteraka ilay zafy mbola tsy misy aza matin'ny hanohanana sy fahantrana. Any amin'ny firenena mandroso toa an'i Dubai, dia tsy misy fetra ny fidirana sy fivoahan'ny volamena, ny harena hafa, ny vola vahiny, mila manao fanambaràna fotsiny, dia na 10 taonina aza no entinao miditra ao dia miditra, tsy raisina toy ny trafiquant na olondratsy ireo mpandraharaha. Ny fepetra dia manao fanambaràna, ka mandoa hetra 1-5% n'ilay volamena na harena nampidirina. Ireo tany Afrikanina sasany koa dia nanao io fepetra io, ka tafavoaka ihany koa, ny volamena na vokatra ao aminy dia mahazo mivoaka malalaka, fa ny vola vahiny no mila miverina an-tanindrazana ny ampahany betsaka, ka dia maro ireo vola vahiny niditra, ka niakatra ny sandam-bolan'izy ireo, niditra koa ny hetra.
  Lire la suite ...
  • mardi, 02 février 2021 18:29
  • Sary nindramina

  Ivato : Nibaribary ny fandaniam-potoana

  Vokatry ny famindrana ny fidiran'ny mpiasan'ireo kaompania misehatra amin'ny fiaramanidina manokana, dia lany adiny 3 latsaka ny fisavana ireo mpiasa hiasa nanomboka omaly alatsinainy 01 febroary 2021 maraina. Nanomboka tamin'ny 9ora maraina no nanomboka ny fisavana hidirana miasa, efa tamin'ny 11ora sy sasany ny farany vao tafiditra. Mandalo fisavan'ny fadintseranana ny fidirana voalohany, izay vao miditra eo amin'ny sureté. Miditra anaty varavarana fitiliana vy (portique). Tsy misy ny scanner hitarafana ny entana, fa fisavana an-tanana (fouille manuelle) no nataon'ireo mpiasan'ny orinasa Amarante misehatra momba ny sureté aéroportuaire. Manarapenitra ve izany fisavana tanana izany amin'izao aretina Covid-19 izao ?
  Lire la suite ...
  • lundi, 01 février 2021 17:16

  Harena ambony sy ankibon'ny tany : Aoka hitondra vokatsoa ho an'ny rehetra

  Ireo hita amin'ny sary ireo ny harenantsika ambanin'ny tany, lazaina foana izy io hoe aleo tsy havoaka fa hitan'ny vahiny. Nefa ny vahiny efa manana an'io efa ela fa isika no anafenana azy.Samia mandinika tsara. Averiko indray, aoka ny faritra hitantana ny hareny, tsy misy faritra diso anjara, na mahantra noho ny hafa izany.Izay te hikajy ny azy, dia mikajy ny azy, izay te hitrandraka ny azy, aleo hitrandraka malalaka. Aleo izay tompon'ny tany no tompon'ny ambonin'ny tany, sy tompon'ny ambanin'ny tany. Tsy aty amin'ny foibe no anapaka any anaty birao izay hitrandradraka ny tanin'olona efa mana-tompo, satria hoe an'ny fanjakana ny ambanin'ny tany.Mandoa redevance fotsiny amin'ny fitondrana any amin'ny faritra izay mpitrandraka, ny faritra indray no manome ny anjaran'ny foibe.
  Lire la suite ...
Page 1 sur 74