Hafatra avy amin’ny Evekan’ny Diosesin’Antananarivo sady Filohan’ny FEEM

  • mercredi, 25 mars 2020 13:51
  • Zakaria

Ry Kristiana havana,

Manoloana izao firongatry ny Coronavirus izao dia manan-kambara amintsika ny tenin'Andriamanitra:

1) Ny famindrampony:

"Ny famindram-pon'i Jehovah no tsy nahalany ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany; lehibe ny fahamarinanao." (Fitom.3:22,23)

2) Ny fahatsarany:

"Tsara Jehovah amin'izay manantena Azy, dia amin'ny olona izay mitady Azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fanginana." (and. 25,26)

3) Ny faharipony:

"Fa tsy hanary mandrakizay ny Tompo; Eny fa na dia mampahory aza Izy, dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindram-pony. Fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona." (and.31,32,33).

4) Ny andrasan’Andriamanitra amintsika:

"Aoka isika handinika sy hamantatra ny alehantsika ka hiverina indray amin'i Jehovah. Aoka hasandratsika amin'Andriamanitra any an-danitra ny fontsika sy ny tanantsika." (and.41,42).

5) Hatoky sy hidera sy hanome voninahitra Azy:

"Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko? ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? manantenà an'Andriamanitra, fa mbola hidera Azy ihany aho. Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro."

"Dia hankany amin'ny alitaran'Andriamanitra aho, dia any amin'Andriamanitry ny fifaliako indrindra; ary hidera Anao amin'ny lokanga aho, ry Andriamanitra ô, dia Andriamanitro." (Sal.43:

'Homba anareo anie ny fiadanan'i Kristy'

Ny Eveka.

Mgr Samoela Jaona RANARIVELO

 

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.