Fametrahana fitoriana eo anivon'ny HCC

  • jeudi, 15 novembre 2018 10:17
  • Super User
  • Gasypatriote

Ny mpifidy tsirairay dia manan-jo hametraka fitoriana eo anivon'ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana, na ny HCC.

Araka ny làlana dia olona voaporofo fa nandeha nifidy irery ihany no afaka mitory, izany hoe concerné ianao izany, eo no ilana ny carte électorale manamarina fa nandeha nifidy marina ianao.

Izay tsy tonga nifidy dia very zo, tsy afaka mitory, satria tsy mahakasika anao ny raharaha.

Ireo nifidy vato fotsy na vato maty dia afaka mitory, satria tsy misy mahafantatra izay safidinao, ary tonga nifidy ianao.

Ny zavatra nitranga tao amin'ny BV nifidiananao ihany ianao no afaka hametraka fitarainana, izany hoe raha nisy zavatra hafa hitanao tany an-toerankafa dia tsy mahakasika ny vato narotsakao iny, dia tsy ho raisin'ny fitsarana. Azonao resahina ihany anefa, satria ny HCC afaka manao auto-saisine, izany hoe na tsy misy mpitory aza ka hitany fa tsy manara-dalàna dia azony atao ny manokatra fanadihadihana sy mandray fanapahan-kevitra momba iny.

Ny délégué na ny Kandida kosa dia afaka mitory amin'ny BV rehetra niandraiketany, na ny zavatra hitany rehetra, satria mahakasika azy ilay raharaha. Raha misy zavatra hitanao tsy mitombona tany amin'ny BV hafa misy anao, dia manantona ireo QG kandida ianao, dia ny Kandida no afaka mitondra ny fitoriana eo anivon'ny HCC.

Tandremo ary, fa 2 andro, na 48ora aorian'ny famoahan'ny CENI ny vokatra vonjy maika ihany no fetra andefasana izany fitoriana izay, raha tsy izay dia tsy azo raisina ny fitoriana.

Omano ny dika mitovy na photocopie CIN, Carte électorale, légalisée amin'izay tsy misy atahorana.
Ataovy mazava ny fitorianao, ny porofo entinao, ny biraom-pifidianana misy anao, tokony hita ao amin'io karatry ny mpifidy io avokoa izay, N°BV, fokontany, kaominina, distrika.
Tsy misy vola aloha momba ny resaka fifidianana.

Aza manao arbitre tena ary fa apetrao dieny izao any amin'ny HCC ny fitarainanao.
Tandremo fa ny didy avoakan'ny HCC dia tsy azo ivalozana, manana ny fahefana rehetra izy hampiahatra an'iny didy iny, na ny Tafika aza dia tsy maintsy manaiky izay didy avoakany. Ny iraisam-pirenena dia tsy hiala amin'izay avoakan'ny HCC izay.

Tsy misorona.
Patrick


LOI ORGANIQUE 2018 - 009
relative à l’élection du Président de la République

Article 66 – Le déroulement de la procédure devant la Haute Cour Constitutionnelle est effectué conformément aux dispositions des articles 202 à 207 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums, à l’exception du délai de recours et du délai de production du mémoire en défense.
Le délai de recours est fixé à deux (2) jours après la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Le délai de production du mémoire en défense est de deux (2) jours à compter de la notification de la requête, laquelle doit être faite par la juridiction dès sa saisine.
L’affaire est réputée en état à l’issue du délai imparti pour la production du mémoire en défense auprès de la Haute Cour constitutionnelle.
La Haute Cour Constitutionnelle statue sur les requêtes au plus tard sept (7) jours suivant l’expiration du délai de recours. Sa décision emporte proclamation officielle des résultats définitifs.

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.