Editorial

  • samedi, 31 octobre 2020 13:08
  • Sary fampiaingoana nindramina

  Fananan-drano : Firenena nosoavin’Andriamanitra i Madagasikara

  Anisan’ny firenena manan-karena amin’ny lafiny fananan-drano i Madagasikara. Mahatratra 1 486 milimetatra ny fitambaran’ny taham-pihavian’orana isan-taona manerana ny nosy, raha tsy misy afa-tsy 912 milimetatra ny an’i Frantsa, ohatra, ary 211 ny an’i Maraoka, araka ny fanadihadihana iray nataon’ny Banky iraisam-pirenena. Mirotsaka eo anelanelan’ny volana novambra sy aprily ny 90 isan-jaton’ny ranon’orana eto amin’ny nosy.Mitotaly 14 186 tapitrisa metatra toratelo isan-taona ny fitambaran’ny rano ananan’i Madagasikara.Ety ambonin’ny tany ny 10 424 tapitrisa metatra toratelo amin’ireo, ary ao anaty tany ao kosa ny 3 630 tapitrisa metatra toratelo.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 28 octobre 2020 08:32
  • Sary Gasypatriote Sambava

  Vanille: SOS SAVA

  Tapaka ambozogno (tapa-tenda). Tsy misy teny hafa mahadika ny zava-misy aty amin'ny faritra SAVA (Sambava Antalaha Vohemar Andapa) ankehitriny, izay faritra foibe mpamokatra lavanila, vokatra 99% fanondrana any ivelany, satria ny varotra eto an-toerana dia vitsy dia vitsy noho ny tsy fisian'ny indostria mavesatra afaka manodina izany vokatra izany. Ny lavanila no anisan'ny mitana lohalaharana amin'ny fampidiram-bola vahiny eto Madagasikara, satria dia 280-350 dolara ankehitriny ny lavanila 1kg eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsara ho fantatra fa lavanila maitso 5kg no ilaina, ampandalovina fampangotrahana sy hafanana, ary hamainina, mba ahazo lavanila azo aondrana 1kg. Raha ny tsena eto an-toerana dia manodidina ny 200 000ar eo ny kilaon'ny lavanila maitso, ary amidy 1 500 000ariary any amin'ny mpanangom-bokatra ny lavanila vita, raha mivarotra any amin'ny 2 000 000ariary ny kilao ireo mpambongady sy mpanondrana any ivelany.
  Lire la suite ...
  • mardi, 27 octobre 2020 09:11

  Mety mahasoa anao: Ohatrinona ny karama amin'ny asa ataonao

  Matetika misy tombam-bidin'ny asa na devis angatahana, misy ny fitadiavan'asa, dia mipetraka hatrany ny fanontaniana hoe ohatrinona ny karaman'ny mpiasa manao ilay asa, na raha manao entretien dia anontaniana ny prétention na ny karama tadiavinao? Miankina amin'ilay fahasarotan'ny asa, ny andraikitra tazonina, ny isan'ny mpiasa eo ambany fiadidiana, ary ny fari-pahaizana matetika ny karama tokony takiana amin'ny famitana asa iray. Ny tsara ho fantatra dia misy elanelana avo 20 eny eo ny karama ambany indrindra sy ny karama tokony ho azon'ny Tompon'andraikitra lehibe indrindra amin'ny orinasa iray.
  Lire la suite ...
  • lundi, 26 octobre 2020 08:26
  • Sary nindramina

  Orinasam-panjakana: Mitsipozipozy, miala aina, tazomina amin'ny serôma avokoa

  Maro ireo Orinasa nalain'ny fanjakana tamin'ireo tsy miankina, indrindra ireo teo ampelatanan'ny vahiny, fantatra tamin'iay hoe nationalisation.  Misy ihany koa ireo najoro taty aoriana, ka nitondrana fanavaozana hatrany, ka nanomezana azy ireo fahaleovan-tena ara-pitantanana, fa nitazona petra-bola tao hatrany ny fanjakana, ary mbola manendry solon-tena hitantana ny Orinasa. Ireo Mpikambana ao anaty filankevim-pitantanana aza dia mbola didy avy amin'ny fanjakana no manendry azy, rehefa avy natolotr'ireo vondron'asa manana solon-tena ao. Vao miresaka orinasam-panjakana, dia tonga ao an-tsaina avy hatrany ny JIRAMA, ny Air Madagascar, ny Cnaps, ny Sirama, ny Secren sy ireo maro hafa.
  Lire la suite ...
  • samedi, 24 octobre 2020 13:52

  Fantatrao ve: Inona no asan'ny Solombavam-bahoaka

  Nezahina nofintinina izy ity, fa somary lava ihany. Ny Lalampanorenana no lalàna ambony indrindra eo amin'ny Firenena iray.Tamin'ny Desambra taona 2010 no nisy fanovana farany, ary mbola mihatra ankehitriny. Ny Savaranonandon'ny Lalampanorenana dia milaza mazava : " Ny fananganana Fanjakana tan-dalàna izay hahatonga ny mpitondra sy ny entina samy ho voafehin'ny fitsipi-dalàna mitovy, eo ambany fanaraha-mason'ny Fitsarana mahaleotena " Raha adika tsotra izany, dia miainga amin'ny Lalàna avokoa ny fitantanana ny firenena, na ny fifandraisan'ny samy rafi-panjakana, na ny fifandraisan'ny mpitondra sy ny entina, na eo amin'ny samy Malagasy, izay misy ny Fitsarana mahaleotena manara-maso izany na mitsara ny mety tsy fanaraha-dalàna.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 22 octobre 2020 08:53
  • Tahirin-tsary

  Politika: Mpitondra fanjakana manongam-panjakana

  Matetika izay manongana ny Filoham-pirenena na ny fahefana Mpanatanteraka ihany no enjihina ho mpanongam-panjakana. Ny Lalampanorenana milaza mazava ireo Andrim-panjakana hiorenan'ny Fitondrana: "Andininy 40.- Ireto avy ny Andrim-panjakana :- ny Filohan’ny Repoblika sy ny Governemanta ;- ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona ;- ny Fitsarana Avo momba ny LalàmpanorenanaNy Fitsarana Tampony, ny Fitsarana Ambony sy ireo fitsarana miankina aminy ary koa ny Fitsarana Avo no manatanteraka ny asam-pitsarana." Ka izay miezaka manongana ny iray amin'ireo izany dia mpanogam-panjakana. Ny Mpitondra Mpanatanteraka ankehitriny dia hita mazava, ary nolazainy ampahabemaso fa hanafoana ny Antenimieran-doholona. Nanao letrezana tamin'izany izy, fa nosakanan'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, izay manana adidy hiaro ny Andrim-panjakana.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 21 octobre 2020 10:12
  • Photo Net

  Sénat : Le projet de destitution de Rivo Rakotovao n’a pas fait long feu

  Le Parlement de Madagascar est en pleine deuxième session ordinaire depuis mardi. Il s’agit de la dernière pour les sénateurs en exercice dont le mandat expirera en février 2021. Le projet de destitution du Sénat était l’un des faits ayant marqué la vie de cette institution cette année.Auguste Philippe Randrianandrasana, sénateur de Madagascar élu pour la province de Fianarantsoa, s’est levé pour diriger une fronde anti-Rakotovao à cette fin. Dès janvier, la faction a mené une intense campagne médiatique pour préparer l’opinion.Des soi-disant occurrences d’irrégularité ont été étalées au grand jour pour reprocher le bureau permanent de la Chambre haute du Parlement.
  Lire la suite ...
  • lundi, 19 octobre 2020 07:40
  • Tahirin-tsary nindramina

  Mety mahasoa anao: Ahoana fanamboarana Godrogodro

  Hivadika taranja kely isika androany, ahoana ny fanamboarana Godrogodro. Tsy dia anisy fatrany isika fa izay hitanao mahampy anao no lanjalainjainao. 1- La farine vary Mividiana la farine vita amin'ny vary 1kg ampy 6 personnes.Afaka amboarinao koa anefa izany. Mangalaha vary fotsy voahofa sy voatsipona tsara, aza mampiasa vary stock. Sasao tsara, lomy rano kely ao. Esory ny ranony dia ataovy anaty sahafa dia amaino. Rehefa maina dia totoy amin'ny laona, dia ampandalovy amin'ny tamis. 2- Ranom-banio Ny tsotra indrindra dia mividy lait de coco en boite, misy eny amin'ny épicerie na centre commercial, 1 dia ampy mety 33cl eo izy io.
  Lire la suite ...
  • samedi, 17 octobre 2020 13:39

  Mety mahasoa anao: Ahoana ny fanamboarana prise terre

  Fampahafantarana ahafahanao manara-maso ny asa ihany no omena eto, mangalaha hatrany matihanina raha tsy hainao fa mahafaty ny resaka herinaratra. Inona ny antsoina hoe Prise terre, inona no ilana azy? Ny prise terre dia tena ilaina ho fiarovana ny ain'ny mpampiasa sy ny fitaovana ampiasaina amin'ny herinaratra. Raha tsiahivina dia ny herinaratra tonga ao amintsika raha Jirama, dia 220V courant alternatif, izany hoe misy fil iray Phase (io no mitondra courant, na ilay mirehitra ny tourne-vis testeur), ary ny iray Neutre, io raha kasihina tsy misy courant. Mitovy tsy misy valaka ihany koa raha mampiasa panneau solaire misy Convertisseur, ka efa lasa courant alternatif 220V ilay courant continu 12-18V novokarin'ny Panneau solaire.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 16 octobre 2020 11:17
  • Sary nindramina

  Fitsinjaram-pahefana : Ankasitrahako ny fanomezana lanja ny Governoram-paritra

  Mety ary ankasitrahako ny fihaonana matetika, na mivantana na vidéo-conférence amin'ny Filoham-pirenena, ny Praiminisitra sy ireo Governoram-paritra. Omeo azy ireo ny fahefana sy ny teti-bola ampandrosoana ny faritra. 50% tetibola omeo ny Fokontany25% omeo ny Kaominina15% omeo ny Faritra10% Foibe Ny Foibe, mpanara-maso, mpitari-dalana, mpanofana, mpanasazy izay mangalatra sy be kolikoly. Mankasitraka.Patrick  
  Lire la suite ...
Page 1 sur 74