Mitovy ny rehetra eo ambanin'ny lalàna, amboarina moderina ny Biraom-pokontany (Village administratif de base)

  • mardi, 10 juillet 2018 10:09
  • Super User

Amin'ny tetikasa "Vitatsika io" dia :

1- Mitovy ny rehetra eo ambanin'ny Lalàna :

- Mitovy manoloana ny lalàna sy ny Fitsarana ny rehetra, na mpitondra na ny entina, fitsarana mahaleo tena, tokana no mitsara ny rehetra;
- Foanana ny immunité, mitovy ny rehetra, izay mandika lalàna dia voasazy, tsy misy fiarovana manokana;
- Miala ny pin pan sy ny escorte prioritaire ho an'ny mpitondra rehetra afa tsy amin'ny cérémonie officielle;
- Foanana ny ticket carburant ho an'ny mpitondra, garde corps, trano, mpiasa an-trano... Samy miantoka ny fiainany amin'ny karamany. Resaka asa ihany no ampiasana ny fiaram-panjakana plaque rouge sy ny fitaovam-panjakana.

2- Foanana ireo fandaniana tsy ilaina :

- Foanana ny Sénat;
- Ahena 60 isa ny député, 20 isaky ny Faritra 3, Avaratra, Afovoany, Atsimo ;
- Foanana ny primature;
- Ferana 15 ny isan'ny ministera;
- Foanana ny FFM sy ireny karazana rafim-panjakana droit de l'homme, comité économique... Ny fikambanana tsy miankina no tohanana amin'izany;
- Foanana ny CENI, ONE, Bianco, Samifim, HCJ sy ireny karazana rafitra mitaingina ambony rafitra ireny. Asan'ny ministera sy Fitsarana ireny. Sazy enjana no miandry ireo tompon'andraikitra be kolikoly.

3 - Omena ny faritra ny andraikitra sy ny vola ampandrosoana:

Hitsinjara toy izao ny tetibolam-panjakana :

Fokontany: 50 %
Kaominina: 25 %
Faritra: 10 %
Foibe: 15 %

4- Avaozina ho moderina sy lehibe ny biraom-pokontany rehetra:

Ahorina isaky ny fokontany (20 000 isa) ny "village administratif de base" eo amin'ny toerana 10ha eo, izay ho maitso mavana sy feno vonikazo ary hazo maitso maniry, izay ahitana birao lehibe ho an'ny Fokontany, ireo birao ametrahana ireo asam-panjakana fototra rehetra, na resaka tany, na resaka soram-piankohonana, na fanaovana pasiporo sy karapanondro, fakarakarana ny carte électronique, resaka omby, ny fanokafana orin'asa, asa momba ny hetra, ny tobi-pahasalamana fototra, ny toby polisy ny fandriampahalemana, ny sekoly ambaratonga fototra, ny tsena, ny fikarakarana ireo Service National.

- Hisy jiro solaire, hisy internet sy téléphone, hisy informatique sy ordinatera, hisy birao, latabatra, seza, armoire moderina, azon'ny olona manana kilema hidirana, hisy rano, WC;
- Hisy borne azon'ny rehetra ampiasaina an'ilay carte électronique, na hanaovany fifanakalozana na hijereny solde vola, vary, rano, éthanol, na hifamarotana omby ;
- Hisy trano fonenan'ny Filoham-pokontany sy ireo mpiasan'ny Fokontany;
- Hisy trano fonenan'ny mpampianatra;
- Hisy trano fonenan'ny mpitandro ny filaminana;
- Hisy trano fonenan'ny Mpitsabo;

Hitantana 625 millions ariary (3 milliards fmg) izany ny Fokontany iray, isan-taona ankoatran'ny hetra miditra aminy sy ny anjarany amin'ny vokatra sy harena ambony sy ankibon'ny tany misy ao aminy.
Hisy mpiasa (Bac+3) licencié 5 hiasa ao.
Ho informatisé ary ho hita en temps réel avokoa ny vola miditra sy mivoaka. Hisy tableau de bord azon'ny rehetra arahi-maso mivantana amin'ny alalan'ny écran na amin'ny internet momba ny fandrosoan'ny asa atao sy ny fandaniam-bola.

- Asiana sekoly ambaratonga voalohany (Maternelle - 3ème) isaky ny Fokontany izay izy no hisahana azy;
- Lycée isaky ny Kaominina;
- Université sy centre complexe sportif lehibe isaky ny Faritra.

Vitatsika io.
Patrick

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.