Tetiandro taona voalohany: Tsy maintsy miasa ary miditra amin'ny ara-dalàna avokoa ny rehetra

  • samedi, 23 juin 2018 11:23
  • Super User

1- Fanombohana avy hatrany ny fanamboarana ny fotodrafitrasa vaventy rehetra, izay mety aharitra taona maromaro ny fahavitany:

- Fitrandrahana ny pétrole, fananganana ny raffinerie
- Fitrandahana ny volamena sy ny harena ankibon'ny tany
- Fitrandrahana sy fikajiana ny bois de rose
- Fanamboarana ireo fotodrafitrasa fambolena sy famatsian-drano
- Fambolena sy fiompiana vaventy
- Fambolena vary amin'ny tany midadasika
- Fanampiana ireo mpamboly sy mpiompy
- Autoroute manodidina an'i Madagasikara
- Fanamboarana ny Canal des Pangalanes sy ireo fotodrafitrasa miaraka aminy, port fluvial
- Fananganana ireo Oniversité lehibe isaky ny Faritra 3
- Fananganana ny grand complexe sportif isaky ny Faritra 3

- Fividianana ireo fitaovana ari-fomba ho an'ny Tafika hiarovana ny harena sy ny sisin-tany
- Fametrahana ny fandriam-pahalemana, ady famongorana ny dahalo sy ny kolikoly
- Famongorana ny Kéré any atsimo
- Fanamboarana ireo nouvelle ville
- Fanamboarana trano hipetrahan'ny mponina
- Fanamboarana ny port de Narinda
- Fanamboarana aéroport
- Fananganana cimenterie
- Fananganana industrie agro alimentaire - industrie métallurgie
- Fanamboaran-dalana
- Fambolen-kazo sy fikajiana ny tontolo iainana
- Fanamboarana ireo barazy famokarana herin'aratra lehibe
- Fametrahana ireo plaque solaire sy éolienne ary géothermie hamokarana herin'aratra
- Fanofanana ny mpiasa, ny mpitantana, ny Filoham-pokotany, ny Ben'ny Tanàna
- Informatisation de l'administration
- Fametrahana ny centre de contrôle de l'avancement des travaux

2- Teti-bola:

Avy hatrany dia hitsinjara arak'ilay namaritana azy ny tetibola na ny budget

Fokontany 50%
Kaominina 25%
Faritra (3) 10%
Foibe 15%

Ny Fokontany dia hitantana avy hatrany 3 milliards ariary isam-pokontany.
Ny Fokontany rehetra tonga dia misy renfort 5 licenciés avy hatrany.

3- Carte électronique:

Miditra ny fanoloana ny vola ho carte électronique.

Avy dia misy ny vary 150Kg, rano 15m3, éthanol 30 litres isam-bolana, isan-tokatrano amin'io carte électronique io.

Samy mahazo tany 1000 m² isam-batan'olona ary plaque solaire mitentina 1 500 000 ariary isan-tokatrano, averina 15 000 ariary isam-bolana.

Ny karama miala 1% izay aloan'ny mpiasa hiantoka tanteraka ny fahasalamana, (3+2)% aloan'ny mpampiasa, 3% ho an'ny fahasalamana, 2% ho an'ny fanofanana izay hiantoka ny bourse n'ny mpianatra.

4- Karama:

* Service National, na privé izay ny Foibe no mameno ny omen'ny mpampiasa, tafiditra amin'io ihany koa ireo mpanabe, mpitondra fivavahana, sy mpitaiza tanora, ankizy, be antitra, mpanao asa fikambanana sport sy sosialy.
Ao ihany koa ireo mpamboly sy mpiompy ary mpanao tao-zavatra sy asa-tanana, izay mamerina ny 2/3 n'ny karama noraisiny isam-bolana rehefa miakatra ny vokatra.

Bac+ 3: 1 000 000 ariary isam-bolana
Bac-Bac+3: 500 000 ariary
Latsaka Bac: 200 000 ariary

* Bourse mpianatra na privé na public

Bac+ 3: 250 000 ariary isam-bolana
Bac-Bac+3: 125 000 ariary
BEPC pro - Bac pro: 50 000 ariary

5- Service National:

Avy dia miditra ny 4 millions Service National, ho an'izay tsy manana asa rehetra na asa tsy mahavelona.
Ireto no asan'ny Service national izay avy dia hirosoana, ny Miaramila no hanao ny encadrement:

- Mamaky lalana, mamaky vato atao pavé, fanamboarana autoroute, manao barazy sy lakan-drano;
- Miasa ozinina fanaovana ciment, goudron, atao béton sy goudron ary pavé ny lalana;
- Fambolena velaran-tany lehibe, fambolem-bary, fary, mangahazo,
- Fiompiana, fiompiana omby, trondro, tantely, soavaly, akoho, vorona, bitro, osy, ondry, jono an-tanety, andranomasina;
- Fampianarana, fahasalamana, Fampianarana mamaky teny sy manoratra,
- Fikarakarana ireo be antitra, ny ankizy;
- Fanamboarana sekoly, hopitaly, trano fonenana, nouvelle ville;
- Fanamboarana port, aéroport, barazy lehibe fanam-boarana jiro;
- Fambolen-kazo, fiarovana ny ala, fanaovana éthanol;
- Fanadiovana, zaridaina, fambolena vonikazo, fanaovana WC, fanaovana biogaz isam-pokontany;
- Famonjena vonjy taitra, pompier;
- Fampidirana rano madio, fanaovana pipeline;
- Fitrandahana harena an-kibon'ny tany;
- Miasa amin'ireo Indostria miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana

Ireo tompon'andraikitra tsy mahavita ny anjarany dia miala avy hatrany, hatramin'ny minisitra sy ny Filoham-pirenena.

Vitatsika io.
Patrick

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.