Tetikasa Vitatsikaio: Fototry ny fanabeazana ny tanora ny fanatajahan-tena, ho fitaratry ny Firenena eo imason'izao tontolo izao

  • lundi, 11 juin 2018 16:24
  • Super User

50% n'ny mponina eto Madagasikara dia latsaky ny 18 taona avokoa.

75% dia latsaky ny 50 taona.

Tanora tokoa izany ny mponina eto Madagasikara.

Ka rariny raha ahompana betsaka amin'ny tanora ny fampandrosoana ny Firenena.

Efa noresahina teto ny fampianarana, ny fahasalamana, ny asa izay omena ny tanora rehetra.
Tsy maintsy mianatra ny zaza rehetra manomboka ny 3-16 taona, ary miasa daholo kosa ny 16-50 taona.
Hiantohana avokoa ny fianarana, ny bourse, ny trano honenana, ny fahasalamana, ny asa, cantine scolaire, transport scolaire.

1- Sport scolaire

Etsy ankilany kosa, dia raisina ho tanjaky ny firenena ny hananana tanora manao fanatanjahan-tena sy beazina ao anatin'izany toe-tsaina sportif izany:

Manaraka fitsipika, mahafehy tena, manaja ny hafa, tsy manaiky ho resy tsy miady, manana tanjona, mikiry hatrany, mitsangana raha lavo, tsy mitaraina reraka, manao fanazaran-tena, ary manaiky resy sy manandratra ny mpandresy, mifankatia sy mifanome tanana ao anatin'ny firaisan-kina, toe-tsaina mpandresy, izay mahay no miakatra. (Culture de réussite, de performance et du résultat).

Atomboka any ampianarana izany, ka dia hibahan-toerana amin'ny programam-pampianarana ny fanatajahan-tena, hisy ny tournoie inter-scolaire, inter-Fokontany, inter-Kaominina, inter-Faritra.

Hiantohan'ny Fanjakana manontolo izany fifanakalozana eo amin'ny tanora izany, na amin'ny alalan'ny sport na amin'ny alalan'ny voyage d'étude na amin'ny alalan'ny kolotsaina.

Izay mahay sy tompondaka no alaina ampidirina amin'ny sekoly ambony momba ny sport, izay ajoro amin'ilay Oniversité 3 lehibe, iray isaky ny Faritra, Avaratra, Afovoany, Atsimo.

Hiadiana ny kolikoly sy ny kitranoantrano, na amin'ny safidy mpilalao, na amin'ny fandehanana mivoaka any ivelany. Tsy ekena intsony ny ray amandreny sy ny mpikarakara no maro noho ny tanora sportif mivoaka any ivelany, ka lasa resam-pianakaviana sy fitsangatsanganana fotsiny no maro.

2- Centre complexe sportif

Hisy Centre complexe sportif lehibe amin'ireo Oniversité 3 eo anivon'ny Faritra ireo, ka andray bourse toy ny universitaire Bac+3 ireo sportif ireo, 250 000 ariary isam-bolana, miampy trano, cantine.
Sady hianatra izany ireo, no hiofana amin'ny taranja sport misy azy.

3- Sportif professionnel

Ho professionnel ireo tanora ireo. Andray karama toy ny Service National rehefa mivoaka ny fianarana.

1 000 000 ariary isam-bolana ny karama, miampy ny prime sport sy izay hifanarahana amin'ireo sponsoring sy ampahany amin'ny publicité sy droit à l'image amin'ny audio visuel.

Hiditra amin'ny Ekipa Nasionaly.
Tanjona ny akana coupe d'Afrique amin'ny taranja 4 ao anatin'ny 5 taona. Ary fandraisana anjara coupe du monde sy médaly amin'ny jeux olympiques manaraka.

Ny Centre complexe sportif, dia hisy terrain foot-rugby lehibe manaraka ny fenitra olympique, hisy gymnase couvert ahafahana manao ny sport rehetra en salle, Basket, Hand-ball, foot à 7, boxe, karaté, judo, Aïkido, kick-Boxing, kung-fu, ping-pong, escrime, danse...
Hisy ihany koa dobo filomanosana olympique, piscine, terrain tennis, athlétisme rehetra, ny perche sy saut à longueur, saut à hauteur, poids, boulodrome, hippodrome ho an'ny fitangainan-tsoavaly.

4- Handisport

Azon'ny tanora manana kilemana na Handisport atao avokoa ireo toerana rehetra ireo, ary azony hidirana tsy misy sakana.
Hisy ihany koa mpianatra Handisport, na ireo tanora manana kilemana hiditra ho hisan'ireo sangany professionnel amin'ny taranja misy azy.

5- Materiel sportif

Omena tosika ireo orin'asa mpanamboatra materiel sportif, na ho an'ny handisport ihany koa.
Vatsiana fitaovana fanaovana sport ny sekoly, Club, Féderation.

6- Nouvelle ville écologique et sportive

Hisy nouvelle ville écologique et sportive isaky ny renivohitry ny Faritra telo, ka dia toerana amina hectare maro, ho maitso mavana, izany no hivelaran'io Centre complexe sportif io, hisy sekoly lehibe hanofanana ny mpanazatra, ny arbitre, ny mpitantana ny fédération sy ny club, ho an'ny mpianatra sy sportif.

Hisy trano tsirairay mitokana hipetrahan'izy ireo, 9-12m² ny an'ny mpianatra, afaka mandray fianakaviana kosa ny an'ny mampiofana, ny arbitre, ny mpitantana club, ny coach, ny dokotera sportif...

6- Sport du quartier

Hisy fanampiana manokana avy amin'ny Foibe ny hanamboarana complexe isam-pokontany, izay hisy mini terrain foot, basket, volley, athletisme.

Hisy stade couvert kosa eo anivon'ny Kaominina 3-5 mitambatra.

Hisy Stade couvert 2 lehibe isaky ny Faritra 3, izay apetraka amin'ny renivohitry ny Faritany amin'izao. Hisy ihany koa ny piscine Olympique.

Atsaraina avokoa ireo stade efa misy amin'izao.

Hisy ihany koa famatsiam-bola omena ny sekoly na privé na public anamboarana ny terrain hilalaovan'ny tanora sy hanaovany sport.

7- Médecine sportive

Hisy lalampiofanana manokana ho an'ny fitsaboana ara-panatajahan-tena sokafana amin'ilay Oniversité 3 lehibe, hisy sampana manokana ny hopitaly lehibe atsangana ao momba ny fandraisana ireo sportif maratra na marary na mila fitsaboana manokana, centre de rééducation.

8- Ady amin'ny zava-mahadomelina, ny toaka, ny sigara, ny paraky ary ny dopage

Fositra manimba ny tanora ireo zava-mahadomelina ireo, ka dia programa goavana no hiatrehana izany ady izany manomboka any amin'ny fambolena sy fanamboarana azy, ny kolikoly ao anatiny ary ny famarotana sy fanondranana izany any ivelany.

Akarina 30% ny hetra alaina amin'ireo sigara sy paraky ary toaka.
Arahi-maso ny fanamboarana toaka gasy mba ho lasa éthanol tsy azo sotroina.
Ireo tanora professionel tratra misotro toaka, mifoka sigara na rongony na manao dopage dia voaroaka avy hatrany.

Ho raràna ny fanaovana publicité amin'ny sigara, paraky ary ny toaka. Ho fehezina ireny karazana hetsika mifandray amin'ny varotra sigara sy toaka ireny.

Asiana toerana manokana hitsaboana ny tanora difotra ao anatn'ny sigara, toaka, rongony.
Ampiana ireo te hiala amin'izany.

9- Télévision et radio nationale Sport

Hatsangana ny Télévision sy Radio Nationale Sport, izay resaka sport sy tanora ary kolotsaina fotsiny no andeha ao.

10- Sport Malagasy

Maro ireo fanatanjahan-tena isam-paritra Malagasy nefa tsy tafiditra anatin'ny discipline olympique, toy ny Morengy, savika... ka dia ampiana ihany koa izy ireny hanana ny toerany eto amin'ny Firenena.

Tetibola sy ny famatsiam-bola

Programa goavana, eo amin'ny 21 milliards de dollar eo no heverina ho laniana amin'izany, ka samy ahazo 7 milliards de dollar isaky ny Faritra 3 (Avaratra, Afovoany, Atsimo):

- Ny 3 milliards $ anamboarana ny Centre complexe sportif;
- Ny 2 milliards $ hanamboarana ny nouvelle ville;
- Ny 1 milliard $ omena ireo sekoly sy Fokontany anamboarana ny terrain de sport an-tsekoly, samy mahazo 150 000 000 Ariary isam-pokontany, hamatsiana izay sekoly ao na ny centre sportif Fokontany;
- Ny 1 milliard $, amatsiana fitaovana sy ampandehanana ny sport.

Ny vola rehetra miditra amin'ny hetra, sigara, toaka, publicité tafiditra amin'ny resaka sport dia hiditra manontolo ampandehanana ny Sport.
Ho jerena manokana ny fitantana ireny vola ireny eo anivon'ny Tafita na ny Fédération.

Ny hetra rehetra miditra amin'ny téléphonie mobile, internet, izay ny tanora no tena manjifa azy, dia hiditra amin'izany kitapom-bola fanatanjahan-tena izany avokoa.

Ny budget d'nvestissement kosa no hisahana ny foto-drafitrasa vavety rehetra, izay ho azo avy amin'ny harena ankibon'ny tany sy ny harena an-dranomasina.

Vitatsika io.
Patrick

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.