Service National: Tsy maintsy miasa ny rehetra

  • jeudi, 31 mai 2018 10:45
  • Super User

Tsy maintsy mandeha mianatra avokoa ny tanora latsaky ny 16 taona.

Miditra Service National avokoa izay tsy mianatra nefa tsy manana asa rehetra manomboka ny 17-50 taona, na vavy na lahy, obligatoire io.

Ireo mihoatra ny 50 taona, ireo mpitaiza, ireo reny na ray mikarakara tokantrano, mpanabe, mpitondra fivavahana, mpikarakara fikambanana sosialy, sport, zava-kanto, ireo manana kilema, dia manokana andro iasany arakarak'izay vitany.

Ireo tsy salama na tsy afaka fizaham-pahasalamana na visite médicale dia tsy manao SN.

Betsaka ny asa ampanaovina azy ireo:

Mamaky lalana, mamaky vato atao pavé, fanamboarana autoroute, manao barazy sy lakan-drano;
Miasa ozinina fanaovana ciment, goudron, atao béton sy goudron ary pavé ny lalana;
Fambolena velaran-tany lehibe, fambolem-bary, fary, mangahazo,
Fiompiana, fiompiana omby, trondro, tantely, soavaly, akoho, vorona, bitro, osy, ondry, jono an-tanety, andranomasina,
Fampianarana, fahasalamana, Fampianarana mamaky teny sy manoratra,
Fikarakarana ireo be antitra, ny ankizy;
Fanamboarana sekoly, hopitaly, trano fonenana, nouvelle ville;
Fanamboarana port, aéroport, barazy lehibe fanam-boarana jiro;
Fambolen-kazo, fiarovana ny ala, fanaovana éthanol;
Fanadiovana, zaridaina, fambolena vonikazo, fanaovana WC, fanaovana biogaz isam-pokontany;
Famonjena vonjy taitra, pompier;
Fampidirana rano madio, fanaovana pipeline;
Fitrandahana harena an-kibon'ny tany;
Miasa amin'ireo Indostria miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana

Karama:

Ny manana Bac+3 miakatra: 1 000 000 ariary isam-bolana;
Ny manana Bac - Bac+3: 500 000 ariary isam-bolana;
Ny latsaky ny Bac mandray 200 000 ariary.

Misy amboniny arakaraky ny diplôma sy ny andraikitra tazonina.
Mahazo Karatra elektronika mavo misy vary 150kg, rano 15m3, éthanol 30litres isam-bolana.
Misoratra OSTIE na OSIE na izay mifandraika amin'izay, hiantohana ny fahasalamana.
Hakana 1% ny karama ary ny fanjakana mpampiasa no mandoa ny 3% ho an'ny fahasalamana.

Ny Foloanlindahy, injeniera, Universitaires, no hanao ny encadrement, hisy fanofanana ara-miaramila sy arak'asa ireo SN.
Hanao fitafy manokana izy ireo, ary hanana badge.

Ny mpiasa rehetra, ireo mpandraharaha, na mpivarotra na mpamboly, na mpiompy, na mpanao asa-tanana, na mpanankanto, na mpanjono, na mpitatitra, na mpitrandraka madinika dia tsy maintsy miditra amin'ny ara-dalàna avokoa, misoratra OSTIE na OSIE na izay mifandraika amin'izany, misoratra CNAPS na manana assurance.

Amoraina ny fidirana amin'izany isam-pokontany misy azy.
Ahazo karatra sy badge natokana ho an'ny mpiasa, ahazo karatra elektronika mavo ny mpiasa, karatra maitso ny an'ny mpampiasa sy mpandraharaha sy ireo miasa tena.

Ho savaina daholo ireo tsy manana karatra sy badge ary tsy maintsy miditra SN.

Ireo milatsaka an-tsitrapo no mahazo mifidy mialoha ny toerana sy ny asa tiany atao ka mifandraika amin'ny fahaizany.
Ireo nahiditra noterena kosa dia tsy manan-tsafidy fa izay andefasana azy.

Tetibola sy ny famatsiam-bola:

Tombanana ho eo amin'ny 4 000 000 ny isan'ireo Service National ireo.

3 000 000 SN (Latsaky ny Bac) x 200 000 ariary = 600 miliara Ariary isam-bolana
700 000 (Bac - Bac+3) x 500 000 ariary = 350 miliara Ariary isam-bolana
300 000 (Bac+3 miakatra) x 1 000 000 ariary = 300 miliara Ariary isam-bolana

Totaly karama SN:
1 250 000 000 000 Ariary/isam-bolana
15 000 000 000 000 Ariary/isan-taona =1 milliard de dollars/an

Ny tetibola anatontosana ireo tetikasa ho tanterahan'ny SN ireo moa dia hitatsika any amin'ny resaka tetikasa isan-tokony.

Asa mampidi-bola na ampitombo ny harikarem-pirenena avokoa ny ankamaroan'ny asa ampanaovina ireo SN ireo,ka dia ahavelon-tena amin'ny famatsiam-bola azy.

Ohatra amin'izany ny famokaram-bary izay ampiditra 30 milliards de $ ao anatin'ny 5 taona, satria ny voka-bary 2tonnes/ha, hiakatra 4 tonnes/ha raha kely indrindra, izay azo akarina hatrany amin'ny 7-18tonnes/ha aza izany, ka itarina 10% ny velaran-tany ho volena vary raha 3,5% monja izy amin'izao.

Ny vola ampidirin'ny fitrandrahana volamena, safira, fasimainty, terre rare, harena ankibon'ny tany sy ny bois de rose, ny harena an-dranomasina, ny jono, ny pétrol, gaz, ny fambolena sy fiompiana hafa, tsy mbola resahina, izay hamatsy ny fanamboarana ny tetik'asa.

Vitatsika io.
Patrick

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.