Canal des Pangalanes: Fotodrafitrasa lehibe ho an'ny fampandrosoana

  • lundi, 29 janvier 2018 16:56
  • Super User
  • Photo Gasypatriote

Mitangorona amin'ny faritra antsinanana ny Malagasy.

Rehefa jerena ny fivangongon'ny mponina dia hita fa mirona betsaka aty amin'ny afovoantany, mihilana any atsinanana avokoa ny mponina.
Efa mahatratra 60 olona isaky ny km² ny afovan-tany, ary 20-60 olona isaky ny km² amin'ny atsinanana.

Ny fambolena malagasy dia miankina betsaka amin'ny orana latsaka, satria tsy manana fotodrafitrasa hifehezana sy andrindrana ny rano, ka dia manantona ny faritra misy rotsak'orana hatrany ny Malagasy. Manorana hatramin'ny 3500mm/taona amin'ny faritra atsinanana, raha 600-400mm/taona fotsiny aty andrefana sy aty atsimo, ka dia mipetraka amin'iny faritra mora ambolena sy hiompiana avokoa ny Malagasy.

Ankoatran'ny politika hisarihana ny mponina hifindra aty andrefana, dia azo ampiasaina tsara izany ny canal des Pangalanes, izay canal lehibe namboarina tamin'ny taona 1896-1901.

Tsy nanana teknolojia tamin'izany, nefa 5 taona dia vita ny lakandrano vavety mirefy 665km, azon'ny sambo nivezivezena nampiakana ny vokatra avy any Farafangana niakatra aty Toamasina, manaraka ny ilany atsinanana anatiny, satria ny ranomasina atsinanana dia betsaka requin sy mandrivotra ary manonja be loatra ny ranomasina.

Azo atao tsara ny manarina sy manitatra io canal io, miainga avy aty Diego ka hatrany amin'ny Faux Cap Tolagnaro.
Arahina lalamby, izay hisampana aty afovoan-tany, Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, Ambatondrazaka.

Hisy ny fanamboarana tanàna vaovao, na nouvelle ville, atosika ny hitsanganan'ny indostria, anodinana ireo akora ho azo ampiasaina sy jifaina, ny fambolena dia ampiroboroboana amin'ny alalan'ny fifehezana ny famatsian-drano azo amin'ny canal des Pangalanes, ny fizahan-tany na ny Malagasy na ny vahiny dia hiroboro amin'io fotodrafitrasa vaventy io, ny fiompiana, ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany dia afaka mampiasa tsara ny lalam-by sy ny autoroute ary ny fitaterana amin'ny sambo, tsy latsa-danja ny fambolena ireny manavanana ny faritra atsinanana ireny, vanille, jirofo, café, cacao, légumes, voakazo ary ny asa tanana.


Canal des Pangalanes: Redynamisation de l’économie Tourisme – Agriculture – Pêche – Industrie :

La concentration de la population malagasy est très élevée sur la côte-Est, par le fait que les agriculteurs dépendent essentiellement du climat tropical et humide, faute d’aménagement hydro agricole.

Alors que le climat de la côte-Est est très humide avec une pluviométrie dépassant les 3500 mm/an par endroit, l’utilisation mixte de l’eau du canal, pour l’agriculture, sera réalisée pour irriguer les zones cultivables. Un aménagement des grands terrains agricoles avec des infrastructures hydro agricole sera réalisé.

Le Canal des Pangalanes permettra également de redécoller les activités économiques, tourismes, industries, pêches, agricultures, produits des rentes, vanille, girofle, litchi, café, épices, produits maraîchers, canne à sucre, éthanol, poivre, maïs, riz, fruits et légumes, les produits artisanaux, paniers tressés de jonc, chapeaux.

Le Canal des Pangalanes sera réhabilité avec extension de Diego au Faux-Cap Tolagnaro, couplé avec un réseau ferré qui s'étendra vers Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa et Ambatondrazaka.

L'autoroute autour de Madagascar reliera toutes les régions de Madagascar.

Des nouvelles villes seront à mettre en place.

Patrick

 

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.