Fantatrao ve: FANAOVANA HETSIKA FAMOSAVIANA, mampigadra 01-05 taona

 • mardi, 02 mai 2017 07:12
 • Super User
 • Sary fampiaingoana Sobika

Mankasitraka hatrany ny namana mpahay lalàna mitondra ho antsika fanazavana araky ny Lalàna Malagasy.

Ny "FANAOVANA HETSIKA FAMOSAVIANA" ("Pratique d'actes de sorcellerie") izay METY hanohintohina ny filaminam-bahoaka sy ny ain'olona ary ny fananany ("susceptible de troubler l'ordre public et de porter atteinte aux personnes ou à la propriété") dia...VOARARAN'NY LALàNA manankery tokoa ka MAMPIGADRA Iray (01) taona hatramin'ny dimy (05) taona miampy fandoavana LAMANDY Iray alina (10.000) Ar hatramin'ny iray hetsy (100.000) Ar.

Tafiditra ao anatin'izany, ohatra, ny fihazonana tapakazo, fanaovana sikidy, fanaovana majia ("magie") ...

Fepetra 2 miavaka tsara ary mifanampy no napetraky ny Lalàna Hitsivolana 60-074 tamin'ny 28 Jolay 1960 ny amin'ny hisian'ny heloka FANAOVANA HETSIKA FAMOSAVIANA:

1- Ny fanohintohinana ny filaminam-bahoaka. Izany hoe, tena AZO HEVERINA fa hisy ny fikorontanan'ny fiaraha-monina;

2- Ny fanohintohinana ny ain'olona sy ny fananany!...Avy amin'ny alalan'io Lalàna io izao; ohatra, no nahafahana nanenjika sy nanasazy ireo heverina fa tompon'antoka tamin'ny nisian'ny AMBALAVELONA (na koa NJARININTSY) izay niarahantsika nahita ny fitrangany sy ny fiantraikany.

Nosinganina anefa taty aoriana ary nanjary voararan'ny Lalàna ihany koa ny fomban'ny Mpamosavy iray, fantatry ny rehetra, izay tsy voasazy taloha!!....Tsy inona izany fa ny...FANITSAHAM-PASANA na koa ny ..FANDIHIZANA EO AMBONY FASANA IVELAN'NY FOMBA AMAM-PANAO.

Io FANITSAHAM-PASANA na FANDIHIZANA EO AMBONY FASANA IVELAN'NY FOMBA AMAM-PANAO io dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe "FANIMBAZIMBàNA FASANA" ("profanation de sépulture").

Araka ny Andininy 360 vaovao ao amin'ny Fehezan-Dalàna Famaizana ("Code Pénal") dia Iharan'ny sazy Roa(02) taona ka hatramin'ny DIMY (05) taona am-ponja izay nanao izany FANIMBAZIMBàNA FASANA izany.

Ny mandihy eo ambony fasana moa no tena notsindrian'ny Lalàna manankery. Kanefa, tafiditra ao anatin'izany koa ny fihetsika rehetra manimbazimba fasan'olona (Ohatra: Manosotra kisoa ny fasana, manosotra diky, manao sary fanivaivàna.....).

Raha NARAHINA FANIMBàNA ilay fasana ("violation, destruction") ny FANIMBAZIMBàNA FASANA NATAO dia ASA AN-TERIVOZONA ("Travaux Forcés") DIMY (05) ka hatramin'ny ROAPOLO (20) TAONA no miandry izay nanao izany.

Ary raha toa moa ka NARAHINA HALATRA TAOLAM-PATY na ZAVATRA HAFA TAO AM-PASANA ("vol de restes mortels ou objets se trouvant à l'intérieur du tombeau") izany fanimbazimbàna fasana izany dia ASA AN-TERIVOZONA MANDRA-PAHAFATY ("Travaux Forcés à Perpetuité") ny sazy.

Eto dia tsy eken'ny Lalàna ny fiarovana ny mpivady na mpihavana samy tompom-pasana. Ka na miaraka tompon'ilay fasana aza ilay olona dia enjehan'ny Lalàna hatrany. (Les immunités familiales en cas de vol ne seront pas applicables).

Saro-pady ary manan-danja tokoa amin'ny Malagasy ny fasana. Io fanajàna ny fasana ilevenana io mantsy no isan'ny iraisan'ny Malagasy rehetra tsy ankanavaka. Izay indrindra no antony nametrahan'ny Lalàna fa ny heloka FANIMBAZIMBàNA FASANA sy ny mifandraika aminy dia...TSY MISY ..FANALEFAHAN-TSAZY ("Circonstances atténuantes") ary...TSY AZO ANAOVANA SAZY MIHANTONA ("sursis").

Izany hoe, raha tsorina dia TSY MAINTSY MIGADRA roa (02) TAONA SAZY MIHATRA FARA-FAHAKELINY IZAY MELOKA Tamin'ny FANIMBAZIMBANA FASANA. ASA AN-TERIVOZONA DIMY (05) TAONA fara-fahakeliny ho an'izay NANIMBAZIMBA FASANA KA IZANY DIA NARAHINA FANIMBàNA FASANA!!!...Ary....ny sazy henjana indrindra (ASA AN-TERIVOZONA MANDRA-PAHAFATY) ho an'izay NANIMBAZIMBA FASANA KA IZANY DIA NARAHINA HALATRA TAOLAM-PATY na zavatra hafa tao am-pasana.

 

Commentaires (2)
 • FelipeNof
  cialis canadian pharmacy
  canada online pharmacy

  canadapharmacy com
  [url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?sildenafil-dosage]sildenafil dosage[/url]
  canadian discount pharmacy
  cialis generic availability
  vendredi, 22 septembre 2017 03:49
 • where to buy viagra in lagos nigeria
  Levitra Cost
  viagra 100 mg how long does it last
  [url=http://levitraclr.com/]Levitra Coupons[/url]
  what is the difference between viagra 50mg and 100mg
  mercredi, 21 juin 2017 11:18
Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.