Ahoana ny fiforonan'ny harena ankibon'ny tany?

  • lundi, 31 octobre 2016 10:19
  • Super User
  • Photo Sobika

Malaza moa eto amintsika hoe misy harena maro be ankibon'ny tany, na dia tsy anazava lavitra be momba ny géologie aza isika fa fanazavana tsotsotra ihany ahafantarantsika ny fomba niforonan'izy ireny sy ny mety fomba amantarana ny toerana misy azy.

Ity tanitsika ity dia boribory ohatran'ny baolina, ka eo amin'ny 35Km eo ny hatevenan'ny tany azotsika diavina, ary 6km eo kosa raha any anaty ranomasina.

Mahatratra 2 900km any vao tratra ny ivon'ny tany.
Arakaraky ny hidinana any ambanin'ny tany anefa dia mitombo ny hafanana ka mahatratra hatrany amin'ny 4 000°c ny hafanana any, ka mitsonika sy lasa tsiranoka mangotraka avokoa.

Io tany diavintsika io izany dia mitsingevana sy miaina arakaraky ny fiboiboikan'ny ao ambany ao, mikisaka io tany io, na plaque tectonique, mety efa hitantsika angamba ireny sary Madagasikara teo aloha nitambatra tamin'ny Afrika sy Asie, fa dia nisaraka, dia isika lasa ilatongotra havia io.

Raha hiverenana izany dia misy karazany telo lehibe ny vato na roche:

- Roche sédimentaire
- Roche magmatique (roche volcanique)
- Roche métamorphique

1- Ny Roche sédimentaire, dia izay anarany izay manazava azy kokoa, sédiment, izany hoe misy vovoka, fasika, tany, fako, vato miangona tsikelikely dia miavosa amin'ny toerana iray, dia mitombo hatrany ny hateviny, ka miteraka hafanana sy pression iny, ny rano mandalo eo amboniny, na any anatiny. Matetika dia mivarina any anaty ranomasina, izay faritra iva, izy ireny.

Ohatra mazava be izao dia ny port ao Mahajanga, entin'ny ranon'ny Betsiboka avy any ambony any daholo ireo fati-kazo, fasika, volamena avy any Maevatanana, dia mivarina eo amin'ny ranomasina avokoa, dia mifanindry eo hatrany. Mihamatevina ilay tany mifanindry ao, dia mikisaka ny ranomasina, hitatsika ny petit plage fa feno trano rava satria miamandroso ny ranomasina.

Mety misintona ihany koa ny ranomasina noho ny fiovan'ny toe-trandro, toy ny any Antsohihy, dia mipoitra ireo mangrove ao anaty fotaka, na sédiment.

Ny any Morondava dia mitovy amin'izay ihany koa.

Rehefa lo ela be aman'arivo taonany ireny fako sy hazo ireny dia lasa pétrole sy gaz (ohatr'ireny fakontsika ao antrano ireny dia lasa maimbo, gaz iny, méthane. Izany ary moa no fanamboarana bio-gaz, fako no atao lo anaty rano.

Ireny pétrole ireny dia mikoriana any anaty elakelaky ny vato sy fasika rehetra any, matetika dia mikoriana ambonin'ny argile izy na tanimanga, satria ny tanimanga dia imperméable, ka tsy afaka mitsika amin'iny izy.

Ka rehefa lavahina izany ny roche sédimentaire dia misy couche betsaka hita mifandimby, ary raha sendra azy dia misy pétrole miboiboika, atosiky ny pression avy any ambany, na mifangaro fotaka, toy ny ao Bemolanga.

Ao Sakaraha izao dia efa mahita gaz ireo Sinoa mpitrandraka any.

Anisan'ny roche sédimentaire ny fasika, izay fanaovana trano, fitaratra rehefa atsonika, famotsiana fitaovana indostrialy, ohatratsika manadio vilany amin'ny fasika ireny.

Eo ihany koa ny marnes, ny gypses, calcaire, na tany fotsy hoy isika, fanaovana plâtre na fitsaboana, na trano. Faritra Mahajanga no betsaka an'io. Antsirabe dia feno ihany koa.
Ary eo moa ny hydrocarbures efa noresahitsika teo, pétrole sy Gaz. Faritra andrefana daholo no tena feno an'io, manomboka any avaratra ka hatrany atsimo andrefana.

2- Roche magmatiques:

Rehefa mangotraka ilay ranomafana be ao anaty tany dia mipoaka ny sarom-bilany, ohatr'ireny cocotte minute ireny, mitady lalana ny entona sy ny gaz ary ny hafanana hivoaka, ka atosiny miakatra io tanitsika io, dia mahatonga ireny tendrombohitra mitombo haavo ireny. Arakaraky ny hiakarany aty ambony anefa dia mandoro sy manatsonika izay andalovany ilay tsiranoka mahatratra 4 000°C ka misy vato izany mitsonika dia manome karazam-bato sarobidy hafa.

Misy anefa tsy mety mangatsiaka izy fa miakatra hatrany ka mipoaka ety ivelany, mamorona cheminé izy izany ka rehefa mbola mitombo ny hafanany sy ny pression entiny dia mipoaka ety ivelany izy ka manome ireny volcan ireny.

Miaraka amin'ny gaz maro be izy avy any ka tsy azo hiainana ny manodidina eo. Rehefa mipoaka ety ivelany izy dia mitondra vovoka toy ny orana, misy kosa ny mitsiranoka mivoaka amin'ilay cheminé na cratère, dia mandoro sy mampiempo izay andalovany.

Ny faritry Soavinandriana izao no feno an'ireny. Izay no mahavokatra be iny faritra iny, satria ilay vovoka volcan no feno otrik'aina amin'ny fambolena. Izay no mahatonga ireny vato maivana sy feno lavadavaka ireny, satria rehefa miala ilay gaz dia tavela eo ilay lavadavaka amin'ny vato. Somary mainty ny tany satria nandalovan'ny afo mahamay.

Ilay vovoka volcan iny ihany koa no manome ny puzzolane fanamboarana ciment. Feno azy any Antsirabe. Ilay ranomafana ao ambanin'ny tanin'Antsirabe moa dia ranomafana avy amin'ny fanafanan'ny atitany ao io. Ireny lavaka be toy ny Tritriva ireny, dia lavaka navelan'ny volcan fahiny, ka feno rano hafa karazany aty aoriana.

Izany no maha hafa kely ny tsiron'ny rano any Antsirabe, ka misy ranovisy, ary anamboarana labiera izay mampiavaka ny labiera vita ao Antsirabe.

Antsirabe, Betafo, dia feno Uranium, fampiasana amin'ny angovo nokleary, ireny akora ireny moa dia manaraka ny tsiranoka mafana any ambanin'ny tany any, ka rehefa mangatsiaka iny tsiranoka iny satria tafakatra ety ambony dia mivaingana, toy ny volamena, ny vy, ny varahina, ny volafotsy, ny nickel sy cobalt, toy ny hita any Toamasina, Faradofay.
Ny volamena faritra Mahajanga, Ambilobe, Itasy.
Ny fasimainty sy ny terre rare dia ilaina amin'ireny fitaovana teknolojika ireny avokoa.

Ny atitany nandalovan'iny afo mahamay iny izany, toy ny fasika dia mety ho lasa fitaratra, mety maka endrika enina zoro (hexagonal), izany no ahitatsika ireny vato mamiratra amin'ireny faritra ireny, quartz, quartz rose, quartz blanc, granite, izay iny faritra Ambatonapoaka iny feno azy, Basalte, Feldspathe.

3- Roche métamorphique

Araka ny voalaza tetsy ambony, dia ity tanitsika ity dia mitsingevana toa sambo lehibe eo ambony magma na ilay tsiranoka mahamay ao ambany ao, mifanosika izany ny tany any ambany any, ka miaina izy ary mihetsika, rehefa mifanosika izy dia miakatra toy ireny tendrombohitra ireny ka mitombo be ny pression, misy ny tsy mahatanty dia vaky ka mitritra mizara roa tampoka, ireny no manome faille, hitatsika ireny tendrombohitra misy mizara roa mahitsy toy ny règle ireny fa ny iray ambony be, ny iray kosa lasa ery amin'ny hantsana be mipetaka aminy eo.
Miteraka horohoro tany io fifanosehan'ny tany io. Rehefa mitritra manome faille ireny izy dia mety ho re ety ambony tany mihitsy ilay horohoro tany.

Vokatr'izay pression sy hafana be izay dia teraka eo ny roche métamorphique, toy ireny marbre ireny.
Miankina tamin'ilay vato teo aloha ny vato teraka eo, raha roche sédimentaire no teo, fasika sy argile sy calcaire dia vato metamorphique isankarazany no miseho.

Ireny lokom-bato ireny dia miankina tamin'ny vesatra na pression nahazo ilay vato teo aloha, miampy ny hafanana nihatra taminy. Misy ny sasany lasa misy bulle any anatiny satria nisy gaz tao.
Ny mpitrandraka saphir dia mahita fa misy ilay manga antitra, misy ny tanora, lazain'izy ireo fa ratsy masaka.

Misy ny béryl sy ny émeraude loko samihafa vokatr'ilay hafanana sy pression sy ny akora na ny gaz nanodidina azy teo.

Ny faritry Fianarantsoa, Sakaraha, Ikalamavony izao no betsaka azy io.

Raha Madagasikara manokana no jerena, dia an'arivo taona lavitra tany dia plaque tectonique natosiky ny plaque roa lehibe avy tato Afrika sy Asie izy ka dia nisy faille vokatry ny hafanana sy pression na tsindry ngeza be, ka dia niteraka harena marobe tokoa ao ambanin'ny tany.

Tsy lanin'ny Malagasy raha ny harena hananany ao ankibon'ny tany, anjarantsika no mahay mandrindra sy mampiasa izany satria harena tsy miverina io, izay lany dia tsy azo soloina.

Mila fanovana goavana ny lalàna mifehy ny harena ankibon'ny tany, mba ny Malagasy no ahazo tombotsoa amin'izany. Tsy sakana velively ny resa-bola sy ny fitaovana ary ny teknolojia fitrandrahana, misy vahaolana izany.

Vitatsika io.
Patrick

Galerie d'images (Cliquer sur la photo)
Commentaires (2)
Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.