Editorial

  • samedi, 07 juillet 2018 09:58
  • Photo Archives

  Vers une année blanche

  On se dirige doucement mais sûrement vers une année blanche de l'enseignement. Cette crise au niveau de l’enseignement ou plus précisément une crise sociale touchant les enseignants a débuté plus de 3 décennies quand nos bailleurs de fonds ont été introduits par les dirigeants afin de les aider « à relever l’état économique du pays ». Ainsi l’éducation nationale comme la santé sont devenues les parents pauvres de notre service public et ce depuis le début des années 90. Peu payés nos enseignants, au fil du temps, ont perdu toute motivation et cela s’en ressent sur la qualité de leur prestation. La baisse des vocations, pour cause de faible salaire, a obligé les parents à instituer les instituteurs FRAM dont les prestations laissent à désirer. Notons que leur faible émolument fait que ces instituteurs sont obligés d’avoir un autre métier !
  Lire la suite ...
  • vendredi, 06 juillet 2018 09:30

  Mila antsika rehetra ny fampandrosoana ny Firenena

  Efa maro ireo tetikasa naroso sy nodinihantsika rehetra niaraka teto nandritra ny taona maro izay. Tonga ny fotoana andraisantsika andraikitra hiaraka anatanteraka izany tetikasa ho fampandrosoana ny Firenena sy ny Vahoaka Malagasy rehetra izany. Manainga antsika rehetra, na inona fahaizany, na inona fiaviany, na inona finoany, na inona fironana politika ananany, lahy na vavy, tanora na lehibe, na an'asa na tsy manana asa, na mpianatra, na eto an-toerana na mipetraka any ivelany, hifanome tanana, traik'efa, fanohanana ara-pitaovana sy ara-bola, ahafahatsika miatrika ny fifidianana ho Filoham-pirenena ho avy io, satria tokoa ilaina ny fahafahana manova ny zava-misy sy mametraka ireo fomba fijery ananantsika ireo. Hisy Ekipa nasionaly ajorotsika, hisy ihany koa komity mpanohana isam-paritra, isaky ny Kaominina, eny isam-pokontany, ka dia miantso antsika rehetra izay vonona hiroso amin'izany ahafahatsika mametraka ny lamina rehetra.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 05 juillet 2018 10:28

  Fianarantsoa: Ho ivotoeran'ny teknolojia

  Ho an'ny tetikasa "Vitatsika io" dia tsy maintsy apetraka aingana ny teknolojia avo lenta amin'ny sehatra rehetra. 1- Ozinina panneau solaire sy informatique Ao ny fametrahana ny panneau solaire isan-tokantrano manerana ny Nosy, izay anomezana ny Malagasy rehetra panneau solaire mitentina 1 500 000 ariary, ary averina 15 000 ariary isam-bolana ao anatin'ny 10 taona, izany hoe ny faktiran-jiro dia antsasak'izay lany raha labozia no nampiasaina. Hisy arak'izany Ozinina lehibe atsangana ao Fianarantsoa anamboatra ireo panneau solaire 4 000 000 isa ireo, hanamboatra ny kojakoja toy ny batterie, ny solosaina na ordinateur sy ireo fitaovana maro mety ilaina amin'izany.Eo amboalohana raha mbola tsy hanana ny teknolojia, dia Ozinina manambatra ireny pièce technologique tsy ananana ireny.  
  Lire la suite ...
  • mercredi, 04 juillet 2018 10:32

  Fianarana, Asa sy Sakafo ho an'ny rehetra

  Amin'ny tetikasa "Vitatsika io" dia tsy maintsy mianatra ny zaza sy ny tanora rehetra latsaky ny 16 taona. Ireo 16-50 taona tsy manana asa rehetra kosa na kely fivelomana, dia miditra Service National avokoa. Ankoatran'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, ny ady amin'ny loto sy ny aretina, ny ady amin'ny fanapotehana ny tontolo iainana, dia mila misakafo sy madio ara-dalàna avokoa ny Malagasy rehetra, mba ahafahany miatrika ny fianarana sy ny asa famokarana ataony. Tafiditra amin'izany ny fijerena manokana ireo olona manana kilema, na ny fianarana na ny asa omena azy. Amin'ny alalan'ilay carte électronique, dia hisy crédit vary 150Kg, rano 15m3 ary éthanol 30 litres isam-bolana, isan-tokatrano ho azon'ny fianakaviana tsirairay. Hisy fatana éthanol ho zaraina isan-tokantrano amin'izany. Hisy panneau solaire mitentina 1 500 000 ariary, izay averina 15 000 ariary isam-bolana, ao anatin'ny 10 taona.
  Lire la suite ...
  • mardi, 03 juillet 2018 17:12
  • Sary Fokontany Behompy Toliara

  Fokontany: Fototra ihorenan'ny fampandrosoana

  Teti-bola efa misy amin'izao:  5 000 miliara Ariary ny totalibeny, 15% ihany isika Malagasy no mandoa hetra. Toy izao no hitsinjarana azy* Fokontany 50% (Zaraina 20 000) * Kaominina 25% (Zaraina 1 600)* Faritra 10% ( Zaraina 3, Avaratra, Afovoany, Atsimo)* Foibe 15% Rehefa ampiasaina ny carte électronique hisolo ny vola, dia hiditra amin'ny ara-dalàna avokoa ny rehetra, ka vao misy fifanakalozana ara-barotra dia hiala avy hatrany ny hetram-panjakana, ka hiditra mivantana any amin'ny compte Fokontany ny anjarany, any amin'ny Kaominina sy Faritra ary ny Foibe ihany koa ny azy, arak'io fitsinjarana efa voafaritra io. Hitombo avo dimy heny raha kely indrinda izany io tetibola io ka ho lasa 25 000 miliara Ariary.
  Lire la suite ...
  • lundi, 02 juillet 2018 08:49
  • Photo Gasypatriote

  Mercredi c’est fini

  La date du premier tour est connu: le mercredi 7 novembre et le second tour aura lieu le mercredi 19 décembre 2018, si la climatologie mondiale ne change pas, nous sommes en pleine saison dite de mousson australe et dans la cosmologie malagasy, le mercredi est un jour sans retour ! Peut-être ceci expliquant cela un candidat, parmi ceux qui se croient grands, a décidé de prendre un départ anticipé avec une date électorale soit-disant anticipée. A l’image de la Coupe du Monde Russie 2018, imaginez qu’un joueur triche et commence le jeu avant le coup d'envoi. Au départ ce joueur était inscrit dans la liste des joueurs « non licenciés », banni par la Fifa pour cause de mauvais comportements d'antan, mais au nom du « fairplay footballistique », les organisateurs l'ont toléré et l’incluent parmi les participants.
  Lire la suite ...
  • samedi, 30 juin 2018 09:40

  Zava-dehibe ny Fianarana sy ny fampandrosoana ny Tanora

  Ny Filoham-pirenena dia tsy maintsy mijery ireo filan'ny vahoaka ho entiny, ny maharary azy, ny ampandrosoana ny fiainan'ny mponina, ny fiarovana ny Tanindrazana. Misy ireo fanapahan-kevitra sarotra tsy maintsy raisiny. Misy safidy maromaro tsy maintsy ataony. Miankina amin'ilay lalana, fitaizana, fianarana natao na ny tsy natao, nandalovan'ilay Filoha ihany koa anefa ny fironan'ny safidiny. Raha ny tetikasa "Vitatsika io" no jerena diaMaro ireo dingana nandalona:- Nitondra tanora marobe- Nianatra tamina sekoly ambaratonga ambony maro, na teto Madagasikara na tany ivelany- Nanohy hatrany fiofanana arak'asa- Nitety an'izao tontolo izao nampianatra, nampihofana ary nandraharaha.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 29 juin 2018 17:38

  Fandriam-pahalemana: Antoky ny fampandrosoana

  Raha vao miresaka Fandriam-pahalemana na sécurité, dia dahalo, vakitrano, kidnapping, halatromby, halabotry, fandrobana, mpangaro-paosy sy mpanendaka, mpangalatra moto sy fiara, no avy dia tonga ao an-tsaina. Maro karazany ny resaka Fandriam-pahalemana na ny sécurité: - Sécurité alimentaire, ny fahazoana antoka ireo sakafo vokarina sy amidy, fijerena ireny sakafo lany daty mitobaka sy miditra eto amintsika ireny;- Sécurité des normes, antoka amin'ireny fitaovana ampiasaina, ohatra ireny fil rallonge lazaina mahazaka herin'aratra ambony ireny, nefa mitsonika ary mitarika firehetan'ny trano avy eo;- Sécurité routière, aro loza amin'ny fifamoivoizana, fitsarana fiarakodia be kolikoly sy tsy ara-tekinika, tsy fanajana ny Lalàna mifehy ny fifamoivoizana;
  Lire la suite ...
  • mercredi, 27 juin 2018 10:43
  • Photo Gasypatriote

  A qui la faute ?

  A chaque fois que notre pays s’enfonce dans la boue de la misère, les soi-disant nationalistes mettent tout sur le dos de… la France. On est pauvre c’est à cause de la…France, le paludisme, la peste, les cyclones: à cause de la …France !!! A force de crier aux loups, les jeunes Malagasy n’y croient plus et préfèrent parler Français, voire émigrer en France, que de penser à l’avenir de leur pays. Venons-en aux faits: combien de temps avons-nous été réellement colonisés ? Selon des dates historiques cela varie entre 75 ans (1883- 1958) et 65 ans (1895-1960) les 10 ans de différence dépendent de notre lecture du passé: retour de l’indépendance ou indépendance tout court ! Eh oui on n’est même pas d’accord sur les termes à utiliser: retour ou acquisition. Est-ce encore une faute de la France » ? Si on considère les réseaux sociaux comme terrain d’expression de ceux qui se disent « éduqués », beaucoup se demande où va ce pays ? Est-ce encore une faute de l’ancienne métropole ?
  Lire la suite ...
  • lundi, 25 juin 2018 11:01
  • Sary nindramina ho fampiaingoana

  Foloalindahy: Hifantoka amin'ny asa fiarovana ny Firenena

  Miaraka amin'ny tetikasa "Vitatsika io" dia hifantoka tanteraka amin'ny asa fiarovana ny Tanindrazana, ny fahaleovantenam-pirenena, iharo ny harem-pirenena, tena ho tandroka hiaro ny vozona ho an'ny vahoaka sy ny fananany. Miditra andakazery avokoa ireo Miaramila, Polisy, Zandary, tsy misy hisahana raharaha politika na asam-panjakana ambony ankoatran'ny ao amin'ny Foloalindahy. Tsy natao ho fitaovana ara-politika hiarovana mpitondra na mpanam-bola ny Tafika. Mody avokoa ireny garde corps rehetra ireny, maka sivily mpiambina izay mila izany ary ny volany manokana no miantoka azy, na mpitondra izy, na Karana, na banky, na orin'asa. Tsy asan'ny Foloalindahy izany fiarovana tombotsoa manokana izany. Ny Tafika no iandraikitra ireo 4 millions Service National, ka hisahana ny fanatanterahina ny asa fampandrosoana nankinina tamin'izy ireo. Hisy ny fanofanana ara-miaramila sy araky ny sokajin'asa maro ankinina amin'ireo tsy manana asa rehetra, na kely fidiram-bola, ka antsoina hiditra ho Service National. Hanao fanamiana miavaka izy ireo.
  Lire la suite ...
Page 10 sur 44