Editorial

  • samedi, 02 juin 2018 09:23

  Service National: Omena fiofanana sy asa ny rehetra

  Tsy asa an-terivozina akory, fa isika manana olona 4 millions eo tsy an'asa na miasa fa tsy mahavelon-tena ny karamany. Ka ampiasaina amin'ny toerana sy andraikitra sahaza azy avokoa ireo olona ireo. Ny informaticien omena andraikitra amin'ny informatisation de l’administration, ny dokotera alefa any amin'ny hopitaly ambanivohitra rehetra, ny mpampianatra mampianatra, ny mpanao barazy manao barazy fambolena, ny mpanao lalana manao lalana. Tsy ilay mpamaky vato misy rojo vy eritreretin'ny sasany akory, amin'izao misy engin, machine mahavita izany. Tsy manakana izay asa tanana ihany koa anefa izany. Betsaka ny asa ampanaovina azy ireo:
  Lire la suite ...
  • jeudi, 31 mai 2018 10:45

  Service National: Tsy maintsy miasa ny rehetra

  Tsy maintsy mandeha mianatra avokoa ny tanora latsaky ny 16 taona. Miditra Service National avokoa izay tsy mianatra nefa tsy manana asa rehetra manomboka ny 17-50 taona, na vavy na lahy, obligatoire io. Ireo mihoatra ny 50 taona, ireo mpitaiza, ireo reny na ray mikarakara tokantrano, mpanabe, mpitondra fivavahana, mpikarakara fikambanana sosialy, sport, zava-kanto, ireo manana kilema, dia manokana andro iasany arakarak'izay vitany. Ireo tsy salama na tsy afaka fizaham-pahasalamana na visite médicale dia tsy manao SN. Betsaka ny asa ampanaovina azy ireo:
  Lire la suite ...
  • mercredi, 30 mai 2018 15:14

  Fampianarana: Ivon'ny fampandrosoana, atao mifanentana amin'ny filan'ny Faritra tsirairay

  Miainga amin'ny Tokantrano ny fototry ny fiarahamonina. Ao no misy ny fanabeazana ny ankizy, ny tanora. Tsy misaraka aminy arak'izany ny tontolo manodidina azy, ny fomba, ny teniny ary ny fandrosoan'ny Faritra misy azy. Ny sekoly dia toerana fanabeazana, izay manampy ny efa ataon'ny Ray amandreny any an-tokantrano. Toerana fandratoana fahaizana sy fianarana ho entina mampandroso ny fiarahamonina izay misy ny tena.Entina miasa hamokarana sy hampitombo ny fiarian-karenan'ny tsirairay sy ny Faritra ary ny Firenena. Manana adidy lehibe ammin'ny fanabeazana arak'izany ireo Ray aman-dreny, ireo Fiangonana, ireo fikambanana sy ireo sehatr'asa mitaiza ankizy sy tanora ary ny fanjakana izay tompon'andraikitra feno amin'ny fanabeazana sy fampianarana ny zaza sy ny tanora ary ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra, mba ananana olom-banona sy mahay eo anivon'ny fiarahamonina. Ahafahana mamokatra tsara, dia mila olona mahay ireo sampan-draharaham-panjakana isa-tsokajiny, ireo orin'asa miankina na tsy miankina amin'ny Fanjakana.
  Lire la suite ...
  • mardi, 29 mai 2018 11:35

  Fiompiana omby: Atao asa matihanina, asiana puce électronique

  Manana ny toerany lehibe eo amin'ny fiarahamonina Malagasy ny omby. Ahitana azy, na ny fomba amam-panao, fangatahana tso-drano, fety fifaliana, fahoriana, kilalao savik'omby, fanambadiana. Mariky ny fananan-karena ihany koa izy, ary ataon'ny tantsaha Banky fitehirizam-bola. Ny Vola Malagasy, ny aloalo, dia misy sarina lohan'omby, izay lasa famantarana an'ny Madagasikara mihitsy. Mitana toerana lehibe eo amin'ny famokarana ihany koa ny omby, fiasana tanim-bary, fitaterana, fitaritana sarety. Atao sakafo ihany koa ny omby, akana ronono.Ny akora rehetra avy aminy dia anaovana taozavatra, tandroka, ny hoditra, ny taolana.Anaovana zezika ihany koa ny tainy, ny taolana.Anaovana fanafody hitsaboana, ny ranomena, ny taolany...
  Lire la suite ...
  • lundi, 28 mai 2018 10:53

  Famokarana: Asiana ministeran'ny Vary, vatsiana vola ny mpamboly

  Atsaraina ny fomba fambolem-bary, omena fitaovana vaventy ny mpamboly, amboarina ireo fotodrafitrasa, toy ny barazy, ny lakan-drano, ary itarina ho 10% ny tany volena vary eto Madagasikara, raha 3,5% fotsiny izy amin'izao. Ampiditra 30 milliards de dollars amintsika ao anatin'ny 5 taona io vary io. Raha ny tetik'asa "Vitatsika io", dia io ilay vary averina amintsika Malagasy rehetra, ka ampidirana amin'ilay carte électronique, ny crédit vary 150Kg/isam-bolana/isa-tokantrano mba hialana amin'ny hanohanana sy ny tsy fanjarian-tsakafo, ary hiadiana amin'ny fidangan'ny vidim-piainana. Ho ferana 15 ny isan'ny ministera, ka ao anatin'izany ny ministera manokana momba ny vary. Hisahana ny tany fambolena vary rehetra, ny fampitaovana ny mpamboly, ny fotodrafitrasa momba ny fambolena vary, ny fampidiran-drano momba ny vary, ny fiofanana, ny masomboly, ny zezika, ny fikarohana, ny fanangonana vary, ny fitehirizana, ny fitsinjarana sy famarotana azy na eto an-toerana na any ivelany.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 25 mai 2018 10:55
  • Photo Archives Gasypatriote

  Le dilemme de la HCC

  La confusion règne à Madagascar, d’autant plus que le pays est entré, depuis un mois, dans une crise politique surmontée d’une autre plus grave: une grise socio-économique sans précédent, de mémoire de Malagasy. Envolée des prix du riz, insécurité généralisée, aucun citoyen de ce pays ne veut plus être administré par le régime HVM ! Malheureusement, comme à son habitude et celle de leurs ancêtres, les Malagasy ne manifestent sans en être guidés par des personnalités qu’ils croient être dignes de leur confiance. Actuellement ils les ont trouvés dans les 73 députés. On peut être pour ou contre mais personne n’est insensible à la situation sociale de 95% des Malagasy afin de trouver une excuse à ceux qui soutiennent directement ou indirectement l’administration HVM. Mais des rumeurs circulent et nous dans les médias ne font qu’enfler ses bruits alors qu’on est dans la réalité dans une impasse.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 24 mai 2018 10:48

  Vary: Atsaraina ny tekinika fambolena dia ampiditra 30 milliards $ ho antsika

  Hoy i Père De Laulanie, izay nametraka ny tekinika fambolem-bary, ketsa 8 andro hoe, tsy trondro akory ny vary ka alona rano. Matetika dia hitatsika ireny tanim-bary feno rano manasa-dranjo ireny, toa ny mifanohitra amin'izay indray aza no manahiran-tsaina. Nefa ny vary, dia tafiditra amin'ny kilasim-bokatra misy vaoniny, graminée, misy tonony. Ny katsaka, ny fary, ny tsaramaso ve dia alona rano? Fambolena mila hafanana izy, ka ny rano dia ampangatsiaka azy.Ka tsy mahagaga raha 2 tonnes/ha fotsiny ny vokatra eto amintsika. Atao izany izay ahatonga matihanina ny mpamboly eto amintsika, omena fiofanana, omena tekinika, omena tany midadasika, fampitaovana vaventy, tohadrano sy lakan-drano, zezika, masomboly. Ka hiakatra 4-17 tonnes io vokatra io. Amin'ny tany mafana toa ny faritra andrefana aza dia hampakatra indroa isan-taona.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 23 mai 2018 10:40

  Herin'aratra: Atao malalaka ny famokarana azy, vatsiana solaire ny tokantrano rehetra

  Fototry ny fampandrosoana ny Herin'aratra, na ho an'ny fiainana andavan'andro, besoin domestique, na ho an'ireo indostria sy toeram-pamokarana, besoin industriel et production. Nefa dia 12% eto Madagasikara fotsiny no misy Herin'aratra.7800 MW ny vokatra mety ho azo amin'ny hydroéléctrique na azo avo amin'ny rano, misy 660 ny toerana azo amorakarana izany eto amintsika. Nefa ny 2% ihany no ampiasaina amin'izao. Ny masoadro sy ny rivotra ary ny ranomasina sy ny hafanan'ny tany mbola azo amokarana Herin'aratra. Ho zaraina roa miavaka izany ireo filana sy famokarana Herin'aratra ireo:
  Lire la suite ...
  • mardi, 22 mai 2018 11:05
  • Photo illustration Net

  A hue et à dia

  Celui qui tire à hue et à dia (sous-entendu: simultanément) fait preuve d'un manque d'organisation certain ou est condamné à être écartelé. Au XVIIe siècle, on utilisait l'expression "il n'entend ni à hue, ni à dia" pour dire de quelqu'un que "on ne saurait lui faire entendre raison". Cette expression s’applique à la situation actuelle à Madagascar, on a les 73 parlementaires qui continuent de réclamer à la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) la « déchéance du président de la République », en s’appuyant sur la manifestation de la place du 13 mai avec les slogans « miala Rajao » (Rajao, quitte le pouvoir !). En apparence, qui fait malheureusement figure de réalité, l’affluence sur la place demeure moyenne malgré des pics les samedis. Cela donne une impression d’essoufflement du mouvement. D’un autre côté, différents partis politiques ressuscitent en intervenant partout dans les médias, soit pour réclamer le départ du chef de l’Etat, soit pour soutenir l’administration HVM. L’actuel régime pense même faire des contres manifestations dans plusieurs localités du pays afin de démontrer qu’il est toujours en place et surtout contrer les plus actifs des opposants, c’est-à-dire les 73 députés.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 18 mai 2018 14:30

  Canal des Pangalanes: Lalan-dran'ny fampandrosoana, ho avaozina tanteraka

  Tamin'ny taona 1896, nandritra ny fanjanahantany, vao niditra teo Madagasikara ny Jeneraly Gallieni, dia nampanamboatra ny Canal des Pangalanes izay lakan-drano lehibe azon'ny lakana vaventy andehanana.
  Lire la suite ...
Page 8 sur 39