Editorial

  • vendredi, 27 janvier 2017 11:30
  • Photo présidence

  Tiens, prends ce qui reste

  L’on se demande jusqu’à quel point cette histoire de lutte contre le terrorisme est-elle sérieuse pour que l’affaire vaut un déplacement de Recep Tayyip Erdogan, président de la République turc à Madagascar. 24 heures après sa visite de la grande île, la voile est tombée. Pour maquiller la vraie raison de sa visite éclair, Tayyip Erdogan a emmené dans sa délégation 150 chefs d’entreprises pour faire croire à une diplomatie économique mais en fait, il était dans le sol malagasy pour donner des ordres à son homologue, Hery Rajaonarimampianina, chef d’Etat malagasy de mettre la clé aux portes des institutions scolaires en étroite collaboration avec les ailes dures de l’opposition turc sous prétexte que ces établissements forment des jeunes terroristes. Dans ses propos, l’ambassadeur turc à Madagascar veut faire croire que son pays ne s’immisce à n’aucun cas sur l’administration malagasy tout en mettant en garde les services de sécurité malagasy. Pourtant, du côté des chefs d’établissement, montrés du doigt, l’agissement de Tayyip Erodgan et son équipe est clair comme l’eau de roche. Ils veulent salir l’image de ceux qui osent s’opposer politiquement à son régime en les accusant d’être en connivence avec les terroristes dont on connait mondialement la mauvaise réputation.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 25 janvier 2017 14:49
  • Sary Sobika

  Fantatrao ve: Dina sy Fitsaram-bahoaka ?

  Isaorana hatrany ny namatsika manam-pahaizana manokana momba ny lalàna mitondra fanazavana eto amintsika. Ny DINA dia fitsipika ifampifehezana ara-piarahamonina ("convention sociale") lanieran'ny besinimaro. Voafehin'ny Lalàna velona manan-kery ny Dina.Izany hoe, NY DINA DIA TSY MAHAZO MIFANOHITRA VELIVELY AMIN'NY LALàm-PANJAKàNA. Tsy izay te-hanangana DINA tsy akory dia manangana avokoa.Fa tsy maintsy misy ny drafitra arahina arakaraka ny velarana mampanankery ny DINA: mandalo amin'ny fokontany, Commune, Région, sy ny solontenam-panjakàna (Chef d'arrondissement, chef de District, Préfet) aloha ilay volavola-na DINA lanin'ny besinimaro ("Projet de DINA"). Avy eo dia alefa any amin'ny FITSARàNA MBA ANKATOAVINA. Izany hoe, JERENA NA MIFANARAKA AMIN'NY LALàNA MANANKERY NA TSIA NY VOALAZAN'ILAY DINA. Izay mifanohitra amin'ny lalàna dia esorina avy hatrany. Rehefa nankatoavin'ny Fitsaràna ny DINA dia izay vao manan-kery ka azo ampiharina. TSY MITOVY VELIVELY NY DINA SY NY "FITSARAM-BAHOAKA" mpiseho ankehitriny. Ny DINA dia MIFANARAKA AMIN'NY LALàna ary misy rafitra voatondro mazava mampihatra azy. Araka izany, Ny DINA dia TSY MAMPIHATRA SAZY ARA-BATANA VELIVELY (Ohatra: Vono, Kapoka, fanapahana tanana, fanapahana lohan'olona, famonoana ho faty....). Afaka MIARO TENA toy ny any amin'ny Fitsaràna ka MITONDRA FANAZAVANA ny olona alohan'ny iharan'ny VONODINA (sazy apetraky ny DINA). Izany hoe, ny FAMPIHARANA NY DINA MANAN-KERY DIA TOY NY FITSARàNA IMASOM-BAHOAKA MIHITSY.
  Lire la suite ...
  • mardi, 17 janvier 2017 07:34

  Fantatrao ve : Avy aiza ny rano sotroin'Antananarivo ?

  Maro ireo paompin-drano tsy mandeha eto Antananarivo renivohitra. Mihamaloto mavomavo ihany koa ny rano.   Avy aiza ary ahoana ny fanadiovana azy ?    Ny ranon'i Mandroseza no diovin'ny Jirama.   Amin'ny ankapobeny amin'ny tany mahantra dia tombanana mandany rano 100 litatra isan'andro ny olona iray. Raha 1000 l ny any Frantsa ary 1200 l ny any Amerika.   Anisan'ny fitaovam-pandrefesana ny fahantrana ny fandaniana rano. Ny manankarena mampiasa wc, 20 litatra ny rano indray mivoaka. Piscine, zaridaina, fanasana fiara...  
  Lire la suite ...
  • lundi, 16 janvier 2017 13:23
  • Sary nindramina

  Fantatrao ve: Vahaolana ve ny orana artifisialy?

  Maina ny tany, tsy hiverenantsika ny antony, fa ny fanimbantsika ny ala, fanaovana kitay, saribao, 90% n'ny Malagasy dia mampiasa ny hazo ho angovo fandrehitra fanaovana sakafo sy hanazavana ny trano avokoa. Ao ihany koa ny fikapana sy fandoroana ny ala, ny fanaovana tavy. Mipetraka ny fanontaniana hoe, maninona raha mandatsaka orana ampitomboana ny rano eny an-tanimbary sy ny dobo lehibe famokarana herin'aratra? Ahoana ny lalan'ny rano? Tsiahivina fa ny rano dia misy lalana miodina, na cycle. Avy ny orana, dia milatsaka ety an-tany, dia miditra any ambany tany, manatevina ny sinibe ao ambany ao, na nappe phréatique, dia voadion'io tany io izy rehefa mandalo any anaty fasika samihafa any, dia mipoitra eny andoharano, ka mikoriana eny amin'ireny renirano ireny indray, ary mivarina any an-dranomasina, dia avy eo lasa entona indray rehefa tratran'ny hafanana ka miakatra lasa rahona, dia rehefa mavesatra indray iny rahona iny ary tratran'ny hafanana dia milatsaka indray lasa orana. Misy ny mikoriana ety ambony tany, na eny ambony goudron na ciment raha andrenivohitra, dia mivarina mivantana any anaty tatatra sy renirano ary andranomasina. Ahoana ny fandatsahana orana artifisialy? Araky ny voalaza eo ambony io, dia lasa entona ny ranomasina na ny rano ety ambonin'ny tany ka lasa rahona. Dia miandry azy mitambatambatra mavesatra vao miverina milatsaka ho orana.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 13 janvier 2017 13:27
  • Sary nindramina

  Fantatrao ve: Ahoana ny mahatonga ny horohorontany?

  Samy naheno na nahita ny vaovao daholo isika fa nisy horohorontany nahery vaika ny alakamisy 12 janoary 2017 maraina be tamin'ny 1ora mahery kely, indrindra fa ny manodidina an'Antsirabe, Analamanga, Tsiroanimandidy, Manakara, eny hatrany Tolagnaro mihitsy. Inona no mahatonga ireny fihetsehan'ny tany ireny. Maro ny milaza, fa tonga ny maintany, misy ny horohorotany, ary ho hisy tondra-drano sy rivomahery ary ny valala. Kapok'Andriamanitra. Andao ho jeretsika ara-tsiatifika izany. Ny tany dia efa noresahintsika fa boribory toy ny baolina ary miaina izy io, mahatratra 6000 km eo ny ivony, izany hoe misy karazana couche samihafa izany vao tonga any amin'ny noyau.Ka ny couche voalohany dia ity tany hitsahantsika ity, kely fotsiny anefa izy io satria 10-80 km eo fotsiny ny hatevin'izy io. Ary 35 km eo raha any andranomasina. Mbola lavitra be izany ilay 6000 Km. Raha tsorina dia io tany hitsahantsika io dia mitsingevana toy ny sambo lehibe eo ambony ranoka mahamay, misy efa mahatratra 4000°C, ary 6000°C raha tonga any amin'ny noyau ny hafanana. Ranoka mangotraka izany ny any. Arakaraky ny hiakarana aty ambonin'ny tany dia mihamangatsiaka.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 11 janvier 2017 14:20

  Maina ny tany : Tsy misy fahagagana na miracle io

  Ao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika izao nefa dia manerana ny Nosy dia maina ny tany, tsy misy ny orana, maty ny fambolena rehetra, manampy trotraka ny barazy tsy ampy rano manodina ny famokarana herin'aratra. Ao ny milaza fa sazin'Andriamanitra. Ny marina dia tompon'andraikitra isika rehetra, manomboka amin'ny fanjakana izay tsy misy vina mazava ka hatramin'ny isika rehetra mamotika ny tontolontsika. Ny rano dia mila fifehezana lavitr'ezaka, tsy vita indray andro, nefa ihany koa mamotika lavitra raha tsy hatao. Ny ala eto amintsika dia ringana tanteraka, tsy mitombina intsony izany hoe tsy mahalany ny alan'antsinanana izany. Efa lany sy ripaka ny ala. Ny antony dia tsotra. 90 % n'ny Malagasy dia mampiasa kitay sy saribao avokoa handrahoan-tsakafo.Ny mpanao trano sy fanaka etsy andaniny.Nefa tsy misy na iray aza politika ialana amin'izany na anoloana izany hazo tapahina izany.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 05 janvier 2017 11:21
  • Photo d'Archivet Net

  HCDN : Une case à poule ?

  Il ne manquait plus que ça ! Randrianasolo Jean Nicolas, député élu à Betroka et président des commissions « défense » et « sécurité publique » de l’Assemblée Nationale revendique des places au niveau du Haut Conseil de la Défense Nationale. Ce député a été élu président des commissions « sécurité » et « défense nationale » de l’Assemblée Nationale dans la mesure où personne ne s'est porté candidat. Du coup il a eu la voie libre. Mais force est d’admettre qu’outre le fait d’être un poulain du président de la République, il n’a rien à faire dans ces commissions. Son élection sur la circonscription de Betroka en tant que député relevait déjà d’un miracle. A part son passé douteux à Ilakaka et à Betroka avec les histoires floues dont il est le principal auteur, Randrianasolo Jean Nicolas faisait partie des plus chanceux d’avoir brigué un siège au sein de l’Assemblée Nationale. Il a aussi fait parler de lui dans la région de SAVA quand il était membre du congrès de la Transition en 2009. En jouant le rôle de gardien du temps à chaque réunion des politiciens en 2009, il a fini par décrocher une place au sein des membres du congrès de la Transition. Un cheveu dans la soupe d’Andry Nirina Rajoelina, président de la Transition du 2009. Fort heureusement que notre constitution n’a pas exigé de référence académique ou au moins d'avoir le diplôme de baccalauréat, pour pouvoir se porter candidat parlementaire, sinon nombreux sont ceux qui se trouvent dans la disqualification et Randrianasolo Jean Nicolas figurerait sans doute dans la liste.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 21 décembre 2016 13:45
  • Sary nindramina

  Angovo: Laharam-pahamehana ho an'ny Fampandrosoana

  Fahadisoan-kevitra goavana ny filazana fa 15% n'ny mponina malagasy ihany no manana herin'aratra ka tsy laharam-pahamehana izany fa ny sosialim-bahoaka 85% no anompanana ny ezaka. Ny fampandrosoana ny Firenena dia tsy maintsy miainga amin'ny famokarana, ka ireo vokatra no amidy amin'ny tsena anatiny sy ahondrana any ivelany ahazoana vola vahiny ividianana izay akora na vokatra tsy mbola vita eto an-toerana. Ny famokarana no miteraka asa, satria mila mpiasa anao izany asa famokarana izany. Ny vokatra amidy no ahazoan'ny fanjakana vola amin'ny alalan'ny hetra na TVA, ka ampandehanan-draharaha sy anaovany asa sosialy izay tsy mampidi-bola toy ny fandriampahalemana, ny fahasalamana, ny fampianarana ary ny fanampiana ireo osa, mahantra, zokiolona, olona manana kilema... Ny vola azo amin'ny vokatra sy izay vola trosaina, na vokatra azo avy amin'ny harena ankibon'ny tany, na ambonin'ny tany no anaovana foto-drafitrasa vaventy izay anamora izany famokarana sy ny fivezivezen'ny olona sy ny vokatra izay amidy izany.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 15 décembre 2016 15:55

  Ni … ni … Bis

  Réconciliation nationale ! Et bien ces deux mots reviennent sur les toiles pour épater l’opinion. Par suite de l'adoption du nouveau texte y afférent, au sein de l’Assemblée Nationale, le sujet devient un objet principal de discussion dans les travées et couloirs de bureaux au niveau de citoyens et contribuables avisés. Dans son discours, pour l’occasion, le Chef du gouvernement n’a pas manqué de soulever que l’adoption de cette nouvelle loi revêt d’une haute importance afin d’assurer la stabilité politique ainsi que pour garantir la tension d’apaisement ; une condition non seulement exigée par l’opinion internationale, notre principale bailleur de fonds, mais aussi un garant du développement économique constant et durable. Cependant, les avis divergent. La confiance règne-t-elle? Nombreux sont ceux qui se demandent si cette loi a vraiment été votée afin d’atteindre cet objectif et non pour mettre des bâtons dans les roues des autres ?
  Lire la suite ...
  • mardi, 06 décembre 2016 15:34
  • Photo Archives Sobika

  L'APPETIT VIENT EN MANGEANT

  Après cette récente déclaration du Premier Ministre français, Emmanuel VALLS de se porter candidat aux présidentielles de 2017, le PM Solonandrasana Olivier serait-il en train de monter les marches vers la grande porte de 2018. On pourrait encore qualifier cette indiscrétion comme un rêve inaccessible il y a quelques mois, lorsque l'homme fort du régime a accepté de conduire une double mission en sa qualité de Premier Ministre et à la fois Ministre de l'intérieur. Retenez bien son nom, Solonandrasana Olivier, un vrai poids lourd de la politique qui petit à petit avait réussi à rassembler autour de lui les personnages clés ayant permis à son Gouvernement de Combat de stabiliser les tempêtes de la crise politique ayant secoué le régime Rajaonarimampianina ces derniers temps. Mieux encore, cet Administrateur Civil de carrière a vite compris le mécanisme de la politique politicienne à Madagascar en faisant voter haut la main par la Chambre Basse les lois de finances 2016 sans amendement et sans murmure au sein d'une institution qui ne reconnaît que les mallettes distribuées par tête, contre chantage de blocus. Il faut reconnaître à cet homme, tout de même, sa fermeté de langage pour avoir oser dénoncer les demandes d'octroi de voitures 4x4 aux 151 députés déjà gracieusement bien payés par les contribuables.
  Lire la suite ...
Page 42 sur 52