Editorial

  • mardi, 01 mai 2018 16:32

  1 mai: Tsy misaraka ny asa sy ny fampianarana ary ny fiofanana arak'asa

  Amin'izao andro irasaim-pirenenana ho an'ny asa izao dia mahatsiaro manokana ireo mpiasa sy mpianatra arak'asa rehetra. Misy namana iray injeniera nanao mission, anamboatra barrage, dia voatifitry ny dahalo ny fiara nitondra andreo, dia maty tsy tradrano, taona maromaro lasa izay. Mahatsiaro antsika mpiasa rehetra mikely aina manasoa ny mpiara-belona, nefa tsy misy mahita ny asatsika. Ireo namono tena nianatra, zara raha mahazo karama 500 000 ariary, 2 500 000fmg. Nefa toa inona ny vola lany nividianana fitaovana sy saram-pianarana. Misy ny injustice amin'ireo nianatra sy ny tsy nianatra. Very repère ny firenena ka lasa resaka bizina sy ny be vava ary ny mahitahita sy ny mpangalatra indray no avo vava sy hatahorana. Tsy manenjika ny tsy nianatra, mila hitadiavana hevitra mba hianaran'ny zaza sy ny tanora malagasy rehetra, nefa asiana lanjany koa ny ezaka nataon'ny tsirairay ka anomezana tambiny sahaza izay ezaka izay.
  Lire la suite ...
  • lundi, 30 avril 2018 08:57
  • Photo Présidence

  Ça suffit !

  Sans tomber dans les pamphlets, ii est tout de même temps que les ingérences étrangères s’arrêtent. Voilà que la Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie Michaëlle Jean rapplique pour sauver Rajaonarimampianina du gong de la déchéance. Effectivement, pour le moment, le Chef de l’Etat malagasy est le président en exercice de la Francophonie, mais cela le met-il à l’abri de toute déchéance par voie juridique et pourquoi pas par la force des …armes. Les forces armées qui furent son seul soutien ont déjà fait savoir qu’ils le lâchent après les fausses manœuvres de l’Emmo-Reg le samedi 21 avril dernier faisant des morts. L’ensemble de la classe politique réclame son départ, mais il semble que la communauté internationale lui accorde un sursis dans l’attente d’élections.
  Lire la suite ...
  • samedi, 28 avril 2018 09:03
  • Sary nindramina

  Fantatrao ve: Vidiana lafo ny fotoana

  Matetika fandrentsika ny hoe "Time is money", "Le temps c'est de l'argent", "Vidiana lafo ny fotoana". Etsy ankilany anefa misy fitenenana hoe, ny "aina fanary, ny vola fitady", misy koa ny hoe "asa tselika" sy ny "asa am-paritra". Ny Malagasy matetika rehefa mikajy ny tombombarotra, na famokarana io na varotra, dia kajiany ny masokarena, izany hoe, ireo vola rehetra laniny nanamboarana ilay zavatra amidy, na ireo vola rehetra laniny namokarana, na ireo laniny nividianana ilay entana, toy ny saran-dalana, ny docker nibata, ny karaman'ny mpiasa, ny hofan-trano, ny jiro, ny rano... Fa ankavitsiana no mikajy fa nisy aina, sy fotoana lany tao, lasa fitenenana aza ny hoe, ny aina fanary, fa ny vola no fitady. Nefa raha mandray ohatra isika, mpiasa iray mandray karama isam-bolana 200 000 ariary.Miasa 8 ora isan'andro izy, 40 ora isan-kerin'andro, ary 160 ora isam-bolana. Midika izany fa karamain'ny mpampiasa azy 200 000 ariary/160 ora izy izany = 1 250 ariary isan'ora.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 27 avril 2018 08:57

  Fampihavanam-pirenena: Tsy natao fiheren-jiolahy, aza laniana andro ny Malagasy

  Ny mpanao politika vitsivitsy hatrany, noho ny fitadiavana fahefana, seza, vola, no miady sy mampiady ny mpomba azy sy ny vahoaka Malagasy. Tsy nisy Malagasy niady izany teto na dia misy aza ny fahasamihafana, izay harena ho an'ny Firenena izay, nefa dia ampiasain'ny mpanao politika sasany entina hanaovana adim-poko sy fitarihana fifandrafiana. Samy olona lehibe sy tompon'andraikitra, izay samy nitondra na te hitondra Firenena, sy te ho Filoham-pirenena ve dia mila olon-kafa hampihavana azy, anga zazakely ka midongy eny andala-tsara ka mila olona anambitamby vao hiditra an-trano ka tenenina hoe ataovy bisous zandrinao, na zokinao? Olona samy te hitondra sy mpitondra firenena ve dia hilaza fa hisy ra mandriaka sy hisy korontana eto amin'ny Firenena raha toa ka ...Tsy efa miampangan-tena mialoha ve izany fa hitarika korontana na ampisy ra mandriaka raha toa ka ... Takiana ny fahafantarana ny marina tamin'ireny nahafaty olona sy nangalarana ny harem-pirenena rehetra nandritra ireny krizy rehetra nifandimby teto amin'ny Firenena ireny.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 26 avril 2018 09:40
  • Photo Gasypatriote

  Marge de manœuvre étroite

  Après la tristesse et l’euphorie, suite aux affrontements du 21 avril, on entre dans une phase de doute et de questionnements: quelle suite donnée aux évènements. Dans une déclaration conjointe, les responsables des différents composants des forces de l’ordre, Ministre de la Défense, Ministre de la sécurité publique (Police) et Secrétaire d’Etat responsable de la Gendarmerie nationale, tout en se retirant de toutes opérations visant à mater une émeute populaire se disent favorable à une concertation des différents acteurs politiques. Ils sont pour une solution rappelant la réunion du Panorama dans les années 90 ayant permis à une sortie de crise et la naissance de la 3ème République. Mais le contexte est « légèrement » différent, la Communauté internationale (occidentale) n’occupe pas la même place que maintenant.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 25 avril 2018 10:19
  • Tahirin-tsary Gasypatriote

  Fantatrao ve: Iza no afaka mitory na mandefa raharaha eny amin'ny HCC

  Hisaorana hatrany ireo namana mpahay Lalàna manampy fanazavana ho antsika rehetra eto. Ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana na HCC, dia Fitsarana natao hijery ny Lalàna mivoaka rehetra ka manaja ny Lalampanorenana. Ny Filohan'ny andrim-panjakana ihany no afaka mitondra raharaha eny amin'ny Fitsarana avo, na ny 1/4 n'ny dépiote na senatera, raha resaka lalàna mety heverina fa tsy manaraka ny Lalampanorenana. Ny rafi-pitsarana hafa ihany koa dia afaka mangataka amin'ny HCC raha misy didy nivoaka ka heverina fa tsy manaja Lalampanorenana, ka miandry izay izy aloha vao mamoaka didy hafa, (sursis à statuer pour cause d’inconstitutionnalité). Raha momba ny fitoriana ny Filoham-pirenena kosa, na déchéance io, fandikana Lalampanorenana, na empêchement, raha heverina fa tsy afaka hitondra intsony satria tsy salama vatana na tsy tsy salama saina, na heverina fa nanao heloka bavava toy ny famonoana olona dia toy izao ny fepetra arahina:  
  Lire la suite ...
  • lundi, 23 avril 2018 11:12
  • Sary nindramina

  Fantatrao ve: Echec et mat

  Amin'ny kilalao Echec, dia mifanandrina ny mpilalao roa. Misy case 64 ny tablier, na ilay latabatra filalaovana, ka misy ny matroka ary misy ny mazava. Na misy ny mainty, dia misy ny fotsy. Samy manana mpifaninana, pièce 16, ny mpilalao roa tonta. Eo ampiandohana dia samy manana Mpanjaka 1 (Roi), Andriambavy 1 (Dame), Tilikambo 2 (Tour), Adala 2 (fou), Soavaly 2 (Cavalier) ary ny Irakiraka fatao sorona 8 (Pion). Samy manana ny asany avokoa ireo pièce ireo, ao no miroso tsy matao-maty, ao ny atao sorona hiakaran'ny hafa, ao ny mamely mitsivalana lava-dingana, ao ireo manery miorirana. Fa ny tanjon'ny lalao, dia ny ahatonga ny Mpanjakan'ny fahavalo tsy ho afa-mihetsika intsony, ka raha mamindra izy dia vita ny momba azy. Izay ilay antsoina hoe Echec et mat.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 20 avril 2018 11:44
  • Photo Archives GasyPatriote

  Osez et actionnez !

  La Nation malagasy en a assez de l’insurrection qui l’extermine, de la corruption qui le gangrène, de l’inflation qui l’affame et du mépris qu’on lui manifeste. Les Malagasy ne sont plus les propriétaires de leur terre ancestrale car l’actuelle administration HVM s’acoquine avec des investisseurs véreux qui font qu’au lieu d’être un peuple ayant l’hospitalité comme vertu coutumier, le Malagasy devient xénophobe se méfiant de toute personne venue de l’extérieur. Le Chef de l’Etat s’entoure de personnes qui n’ont cure du sentiment national et des valeurs léguées par les anciens, il préfère ceux qui lui conseille que l’héritage culturel de plus d’un millénaire est incompatible avec un développement économique ? Mais quel développement ? Celui des bailleurs de fonds occidentaux dévoyé par une clique de politiciens corrompus qui veulent se remplir uniquement leurs poches et étendre leur patrimoine au détriment de celui de la nation.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 19 avril 2018 09:55
  • Sary nindramina

  Fantatrao ve: Inona no karazam-bato, dia inona no harena misy eto amintsika

  Azo sokajiana telo lehibe ny vato: - Roches magmatiques na vato azo avy amin'ny volkano: granits, basaltes;- Roches sédimentaires na vato sokay: grès, roches siliceuses, roches carbonatées, calcaires gréseux, calcaires marbriers;- Roches métamorphiques na vato azo vokatry ny tsindry: ardoises, shales, schistes, gneiss, marbres. Raha raisintsika tsirairay: 1- Roches magamatiques: Raha tsiahivina dia ny tany toy ny baolina baskety, ka rehefa midina manantona ny ivon'ny tany dia tsiranoka mahamay mangotraka no ao ambany ao.Eo amin'ny 6378 km ny savaivon'ny tany (rayon de la terre), izany hoe raha midina any amin'ny 6378 km izany dia tonga eo amin'ny ivon'ny tany. Mirefy 1300Km eo ny ivon'ny tany izay mivaingana, fa 2200 km eo amboniny kosa ny ateviny dia tsiranoka mahatratra hatramin'ny 6000°C ny hafanany. Dia misy tany indray manarona an'iny tsiranoka mahamay iny mandrampahatonga aty ambony hitsahintsika io.
  Lire la suite ...
  • mardi, 17 avril 2018 09:47

  Ny lalana: Havokavoky ny fampandrosoana

  Ny fanamboaran-dalana no isan'ny vaindohan-draharaha, izay havokavoky ny fampandrosoana sy ny toe-karena. Apetraka ny fenitra fanam-boaran-dalana, izay fenitra efa fanao fa noho ny kolikoly dia nodiana tsy hita. 1- Orin'asa tena mpanao lalana no anatontosa ny asa, ary atao mangaraharaha ny tolotra na ny appel d'offre. Ny Orin'asa Malagasy na manana siège eto Madagasikara ihany no mahazo ny Tolotra, ny vahiny sous-traitance ihany.2- Manana garantie décennale, na antoka 10 taona ny lalana amboarina, raha kely indrindra;3- Takiana ny taratasy avy amin'ny banky na trano fiantohana izany orin'asa sy lalana amboariny izany;4- Manana ny fitaovana sy ny traik'efa amin'izany ilay orin'asa hiantoka ny asa, ireo vao miana-draharaha dia any amin'ny sous-traitance aloha izy, na any amin'ny lalana madinika;5- Takiana amin'ireo trano fiantohana na assurance n'ny fiara nanimba ireny lalana na fotodrafitrasa, toy ny tetezana, poteau, balise ireny raha nisy lozam-pifamoivoizana nanimba ny lalana;
  Lire la suite ...
Page 30 sur 59