Editorial

  • mercredi, 19 février 2020 12:36

  Fantatrao ve: Tsara sa ratsy ny mitrosa?

  Misy ohabolana malagasy manao hoe: "Izay hafa-trosa no manan-karena", izany hoe izay mahaloa trosa ka tsy ananan'ny olona trosa no manan-karena. Misy indray ohabolana japoney hoe: "Un homme sans dette n'est pas un homme", izany hoe ny lehilahy tsy ananan-trosa dia tsy lehilahy. Izany hoe misy resaka kolotsaina ihany koa izany ity resaka trosa ity. Fa eto dia trosa ara-bola no asiantsika resaka, ka avy aiza marina moa izany ny vola, ahoana ny tantarany, ary inona no niandohany? Fahiny dia fifanakalozana no nisy, izay manana vary, atakalo omby, izay manana tsaramaso atakalo lamba.
  Lire la suite ...
  • mardi, 18 février 2020 11:05

  Abonnement internet: Famatorana mpanjifa mandritra ny 2 taona, Sady tsy rariny no fanaparam-pahefana

  Miaina tanteraka anatin'ny fanaparam-pahefana ireo mpanjifa internet noho ny ataon'ireto mpisehatra amin'ny internet ireto. Ny mpanjifa no terena hiantoka ny lany rehetra ampidirana internet ao an-trano, ny mpanjifa no miantoka ny Box, aloa vola tolo-botsotra, ny mpanjifa no terena tsy maintsy manana onduleur hiarovana ny fitaovana efa novidian'ny mpanjifa, nefa dia giazana tsy maintsy mijanona mandritra ny 2 taona amin'ny mpisera internet. Raha tonga aza izay 2 taona izay ka mikasa ny hiala, dia mbola vola be koa no takiany hanonerana izao atsanga tsy aman'orana rehetra izao. Mila jeren'ny ministeran'ny varotra mihitsy satria ny lanja 1Go internet vidianao, raha amin'ny clé na charge, dia zara raha milanja iray latsaka fahefany, ka tsy mitovy amin'ny mizàna na balance eny an-tsena ihany ve izany, vatomizana 1Kg, zara raha paoma iray latsaka fahefany no entinao mody?
  Lire la suite ...
  • lundi, 17 février 2020 09:51

  Fantatrao ve: Inona no atao hoe MoU - Memorandum of Understanding

  Matetika retsika tatoato fa nisy fifanarahana nosoniavin'ny fanjakana tamina orinasa tsy miankina momba ny fampiasam-bola, ohatra amin'izany ny resaka fampindramana tany ny Arabo ampiasa ny tanin'ny Bas Mangoky 60 000ha, teo ihany koa ny famokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro, na ny fanamboarana barazy lehibe hamokarana herinaratra, na ny fanaovana carte de payement biométrique andoavana karaman'ny mpiasam-panjakana, anomezana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra.. Retsika amin'izany ny hoe natao sonia ny MoU. Ny MoU - Memorandum of Understanding - Mémorandum d'entente - Protocole d'entente (PE) dia fifanarahana savaranonando ataon'ny olona roa na maromaro, na fanjakana sy orinasa iray.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 12 février 2020 11:21

  Fantatrao ve: Ahoana ny fikajiana ny Masonkarena

  Ny mpandraharaha rehetra, na mpamboly, na mpanao asa tanana, na mpivarotra, na indostrialy, na miasa mamarotra fahaizana, conseil et service, dia ny hitady tombony no tanjona. Tsy maintsy fantarina tsara anefa ny masonkarena, na ny vola laniana sy ny fotoana rehetra nampiasaina na namokarana ilay entana, na vokatra, na fahaiza amidy, mba ahalalana ny vidiny na sarany amarotana azy, mba tsy ho fatiantoka. Tombom-barotra = Vidin'ny entana - Masonkarena Ohatra: Fambolem-bary amin'ny velaran-tany 1ha Kajiana avokoa izany ireo vola lany sy fotoana nentina namboly ilay vary 1- Akora ilaina: - Masomboly:
  Lire la suite ...
  • mardi, 11 février 2020 13:54

  Ireo sehatra ampandrosoana aingana an'i Madagasikara:

  - Fampianarana, tsy maintsy mianatra ny zaza sy ny tanora rehetra, cantine scolaire, transport scolaire ho an'ny rehetra, maimaim-poana avokoa ny fampianarana amin'ny fanjakana, mahazo vatsim-pianarana ireo mianatra Lycée technique, sy Université, na miankina na tsy miankina fanjakana. Mahazo fanampiana amin'ny fanjakana ireo sekoly tsy miankina sy ireo fikambanana na fiangonana mitaiza sy mampianatra zaza sy tanora. - Lalana sy fitaterana- Jiro sy rano ary ny angovo, jiro solaire isan-tokatrano, éthanol- Fandriam-pahalemana, zon'ny Malagasy no arovana fa tsy ny zon'ny dahalo, tarihina ho any amin'ny tsara ny tanora, izay tsy mandeha amin'ny lalana marina dia tsy misy hantra, fampitaovana moderina ny Foloalin-dahy, Tafika an-tanety, ny Zandarimaria, ny Tafika an-dranomasina sy anabakabaka, ireo vondron-tafika hivelan'ny Foloalin-dahy, ny Polisy, ny pompier, ny pénitencier, ny mpiandry ala, ny polytechnique izay ho raisina toy ny vondron-tafika
  Lire la suite ...
  • lundi, 10 février 2020 16:06

  Fantatrao ve: Mirefy 1435mm ny elanelan'ny lalamby manaraka ny fenitra UIC

  Ady teknolojika ny fametrahana ny refin'ny elanelan'ny lalamby andehanan'ny fiaran-dalamby. Tsy mitovy avokoa izy ireo, misy ny mahatratra 3m ny elanelany, raha ny tetikasan'i Hitler tany Allemagne, hanaovana ny lalamby mandeha any Europe taorian'ny ady lehibe faharoa, tsy tanteraka anefa izany. Misy kosa ny anisan'ny kely indrindra ny elanelana 381mm any Anse, ampandehanana fiaran-dalamby mpitondra mpitsangatsangana. Ny eto Madagasikara dia 1000mm na 1m ny elanelan'ny lalamby mirefy 877Km, namboarina tamin'ny andron'i Gallieni, natomboka ny taona 1901, ary vita tsikelikely amin'ny ampahany ny 31 oktobra 1904, mampitohy an'i Brickaville sy Fanovana (102km), ary ny 1 aprily 1909, mihazo an'Antananarivo (169km).
  Lire la suite ...
  • dimanche, 09 février 2020 16:24

  Famokarana vary: Ampy antsika ny vary eto an-toerana

  Tsy mino aho hoe tsy ampy antsika Malagasy ny vary vokatra eto. Tsy mbola nahita aho hoe lany ny vokatra eny an-tsena, na nisy nilaha-bary, ny vary stock afarana atao vary mora no misy mpilahatra. - Ka maninona tsy vary gasy no vidiana dia amidy mora? - Maninona tsy ny lalana amoaham-bokatra no amboarina, any amin'ny faritra maro mamokatra in-telo isan-taona, nefa dorana ny vary satria tsy tafavoaka. - Maninona tsy ny kubota sy ny tracteur no zaraina, na amidy mora, na amidy averina tsikelikely ny vola, ho an'ny tantsaha? - Maninona tsy ampiana amin'ireny zezika Bio vita malagasy ireny ny tantsaha, fa simbaina amin'ny zezika simika, sady manimba tany no hanimba ny vokatra.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 07 février 2020 16:30
  • Photo Net illustration

  Nationalisme, patriotisme et chauvinisme

  Au regard de ce qui se passe de nos jours, on est arrivé à se demander s’il ne règne pas dans nos mentalités une confusion entre ces idées pour ne pas dire concepts : nationalisme, patriotisme et chauvinisme. Le nationalisme est une idée/idéologie qui soutient que la nation est un élément fondamental de la vie sociale de l'homme. Il considère comme des valeurs fondamentales le bien-être de la nation, la préservation de son identité, son prestige, son indépendance à tous les niveaux. Le nationalisme base l'identité d'un individu sur son rapport à la nation. Pour les nationalistes, la nation est la seule base légitime de l'Etat : Etat-nation, supposé garantir l'existence de la nation et préserver son identité en lui assurant l'usage d'un territoire sur lequel prédomine la culture nationale ou le peuple qui fonde son identité. Pour les libéraux (économiques), le nationalisme procède d'une sacralisation de la nation, et donne un contenu politique à la nation qui devient vite dangereux, puisqu'il s'affirme au détriment des autres. Il est souvent utilisé par les États-nations pour justifier le protectionnisme. Le patriotisme désigne le dévouement d'un individu envers le pays qu'il reconnaît comme étant sa patrie. C’est ce que nous désignons dans notre langue maternelle « fitiavan-tanindrazana » ou « tia tanindrazana »(patriote) alors que « tia firenena »(nationaliste) est peu usité. Par là on saisit mieux le drame des Malagasy quand des étrangers s’accaparent par la force leurs terres comme durant la Colonisation (1895-1960) ou quand on passe au dessus de leur tête en vendant ou louant ou prêtant des terrains aux étrangers. Le chauvinisme est une manifestation excessive du patriotisme ou du nationalisme. Il est le reflet d'une admiration exagérée ou trop exclusive de son pays ou de son peuple. Le terme de peuple (vahoaka) a plusieurs significations proches les unes des autres, à l’origine il désigne l'ensemble des citoyens, individus ayant le pouvoir de voter dans la constitution romaine (populus). Par la suite il désigne un ensemble d'êtres humains ayant en commun une culture, des mœurs, un système de gouvernement, un passé commun, réel ou supposé, un territoire commun, une langue commune, une religion commune ou des valeurs communes. Pour prendre ensuite une signification politique, désignant un groupe ayant des droits politiques spécifiques, voire le droit de former une nation souveraine. Et dans un sens péjoratif, le peuple est l'ensemble des citoyens de condition modeste, des individus appartenant aux couches « inférieures ». Mais la notion de "peuple" garde une certaine imprécision, ce qui soulève de nombreux problèmes de droit concernant par exemple le "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes", en vue d'une sécession à l'intérieur d'une nation comme l’actuel problème de la Catalogne (Barcelone) vis-à-vis du Royaume d‘Espagne. Alors quid du Malagasy ? Tia firenena, tia tanindrazana, chauvin (mieboebo) ? A première vue, il est difficile de le définir car beaucoup constate une lacune en matière de …civisme, c’est-à-dire le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses conventions, dont sa loi. A l’image de ces ordures que l’on jette dans les caniveaux à peine réhabilités par les administrations, pas uniquement dans la capitale mais partout dans le pays. Cette absence de civisme date depuis toujours mais non pas à partir de l’époque de la 2nde République, depuis toujours les Malagasy se soulagent n’importent où quand ils veulent de jour comme de nuit !! La seule différence avec le passé ce qu’en 60 ans la population a été multipliée par 5, et comme dans la nature, les bonnes herbes ont poussé avec les mauvaises, et ces dernières augmentent assez vite pour étouffer les bonnes. Malheureusement, il semble que c’est à travers le civisme que pousse le patriotisme ou nationalisme. D’autant plus que chez nous, comme dans bon nombre de pays, et nous utilisons ce terme « pays » plus que « nation » ou « peuple » des pays africains, il règne ce que l’on appelle le « statolâtrie » où culte qui est le « culte de l’idée étatique », c’est-à-dire de cette tendance que c’est l’Etat (moralisatrice et paternaliste) qui fait tout et le peuple attend ! « Miandry sy milavonjy ». Rien d’étonnant à ce que l’Etat-nation soit bancal car l’Etat ne semble guère, depuis le retour de l’indépendance, comprendre sa véritable mission, et la nation ressemble à des enfants orphelins ne connaissant point où aller ?! Nous ne reviendrons plus à ces occasions durant lesquelles nos « intellectuels », ou plus exactement, ont refusé leurs responsabilités face aux drames qu’a subi le peuple malagasy (vahoaka malagasy). Parfois quelques observateurs citent quelques embellis (tsaratsara kely) durant ces 60 ans mais en réalité Madagascar a toujours sombré.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 06 février 2020 23:07

  Herinaratra: Mila atao malalaka ny famokarana azy, vatsiana solaire ny tokantrano rehetra

  Fototry ny fampandrosoana ny Herinaratra, na ho an'ny fiainana andavan'andro, besoin domestique, na ho an'ireo indostria sy toeram-pamokarana, besoin industriel et production. Nefa dia 12% eto Madagasikara fotsiny no misy Herinaratra.7800 MW ny vokatra mety ho azo amin'ny hydroéléctrique na azo avo amin'ny rano, misy 660 ny toerana azo amorakarana izany eto amintsika. Nefa ny 2% ihany no ampiasaina amin'izao. Ny masoadro sy ny rivotra ary ny ranomasina sy ny hafanan'ny tany mbola azo amokarana Herinaratra. Azo zaraina roa miavaka izany ireo filana sy famokarana Herinaratra ireo.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 06 février 2020 11:16
  • Sary nindramina fampiaingoana

  Filaminam-bahoaka: Maniry ny hitohizan'ny vokatra efa mihatsara ny Vahoaka

  Nisy fihenany betsaka ny fanafihana mitam-basy sy ny fakana an-keriny an-tanandehibe ny taona 2019. Eny fa na ny kolikoly tamin’ny fandaminana ny fifamoivoizana aza nisy fihenany. Hentitra ny fanajana fitsipipi-fehezana ? Tsy nijerena tavan’olona ny fampiharana ny lalàna ? Nipetraka tamin’ny toerana tokony hisy azy ny olombelona isan’ambaratonga nisahana ny filaminam-bahoaka ? Tsara ny paikady ? Samy nanana fitsarany ny mponina, fa amin’ny ankapobeny dia azo tsapain-tanana ny vokatra, ary nahatsapa sy niaina izany ny maro. Miova mpitantana anefa ankehitriny ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Misy ny ezaka ataon'ny tompon'andraikitra vaovao, toy ny fidinana ifotony, nitsidika ireo sampandraharaha samihafa eo anivon'ny ministera sy nanomezana toromarika ireo tompon'andraikitra.
  Lire la suite ...
Page 1 sur 61