Fantatrao ve: Ahoana ny famokarana angovo nokléary?

  • mardi, 06 décembre 2016 15:21

Azo zarazaraina faran'izay kely indrindra ny singa iray, izay antsoina hoe "Atome". Ao anatin'io Atome io, dia misy ny antsoina hoe Neutron sy Proton, izay tsy misaraka mihitsy satria misy hery mampitambatra azy ireo, ka mahatonga ny électron izay miodidina amin'izy ireo tsy hifanipaka.

Toa ireny andriamby ireny, raha samy plus (+) na samy moins (-), dia mifanosika, fa raha ny iray kosa (+) ary ny iray (-) dia mifampisarika, sarotra esorina.

Ka rehefa korontanina izany ireo atome ireo, ka sarahina io Neutron sy Proton io dia mamoaka hafanana, hazavana, eny mety mipoaka mihitsy.

Hitatsika ireny baomba atomika ireny, misy hafanana, hazavana ary fipoahana tsy azo vinavinaina.

Toy ireny jiro Néon ireny ihany koa, rehefa asiana excitation avy amin'ny herin'aratra dia miamafana izy ary mikorontana ka mamoaka iny hazavana mampirehitra ampoule Néon iny. Rehefa lany ilay Gaz Néon dia maty ilay ampoule.

Raha hiverenana izany ilay famokarana angovo nokléary, dia misy dingana 3 lehibe:

Fa ny amintinana azy dia, sarahina ny atome n'ny Uranium, izay anisan'ny singa manana hery be indrindra, nefa izy radioactif, izany hoe mamoaka hery mahafaty, mamparary, manimba ny tontolo manodidina azy.

Manana azy maro isika any amin'ny faritry Faratsiho, Betafo, ary atsimo atsinanana. Efa nitrandraka azy io ny mpanjanatany tamin'ny taona 1925, teo anelanelan'ny Ranon'Itasy sy Antsirabe, andrefan'ny vatoben'Ankaratra.

Izay fanasarahana na fission des atomes izay, no miteraka hafanana, ka io hafanana io no amanana rano izay mivadika ho entona, ka io entona io no manosika ny piston na motera mampiodina alternateur lehibe ka miteraka herin'aratra.

1- Dingana voalohany (Circuit primaire)

Ao anatin'ny réacteur na ilay milina lehibe anasarahana ny atome, dia teraka ny hafanana izay manafana ny rano manodidina io réacteur io hiakatra hatramin'ny 320°C. Atao izay tsy ampangotraka io rano io mba tsy ho lany io rano io, amin'ny alalan'ny fitazonana ny pression na ny tsindry.

2- Dingana faharoa (Circuit secondaire)

Ny Circuit primaire dia ampifandraisina amin'io circuit secondaire io amin'ny alalan'ny milina mamokatra entona (Générateur de vapeur), ka ny hafanana azo ao amin'ny circuit primaire no manafana ny secondaire ka ahalasa entona ny ao.
Ampidirina anaty chambre à piston io entona io, anosika ilay piston, toy ireny masinina taloha machine à vapeur ireny. Dia ny vilebrequin aodin'ilay piston no anodina alternateur lehibe ka hiteraka herin'aratra na courant électrique alternatif.

Asiana transformateur ampiakatra avo be ny tension mba ho mora ny hitaterana ny herin'aratra amin'ny câble très haute tension.
Mety miakatra hatrany amin'ny 35 000 Volts eo ny herin'aratra.

3 - Dingana fahatelo (Circuit de refroidissement)

Rehefa avy nanodina ny motera tao amin'ny circuit secondaire ny enton'ny rano mangotraka, dia averina ampangatsiahina mba hiverina ho lasa rano indray. Misy rano mangatsiaka manodidina io condenseur io izay avy amin'ny renirano na ranomasina akaiky eo.

Izay no mahatonga ireny centrale nucléaire ireny apetraka manamorona renirano na ranomasina hatrany, satria mila rano be tokoa izy. Ireny toa setroka be hitatsika mivoaka amin'ny Centrale nucléaire ireny izany dia enton-drano madio fa tsy setroka maloto akory.

Ireo Circuit 3 voalaza ireo dia tsy mifandray velively fa mifampita hafanana fotsiny ihany.

Mora tokoa ny herin'aratra vokarina amin'ny nokléary, fa ny vidin'ny fanamboarana ny centrale no lafo, ary betsaka ny ady hevitra momba azy ity, satria dia lazaina fa maloto io famokarana io, satria mety misy ny accident, toy ireny tany Tchernobyl Ukraine URSS ireny, na Fukushima tany Japon ireny, izay manimba tokoa ny tontolo iainana.

Mbola eo ihany koa ny ambin'ilay Uranium natao hanafana ilay rano, izay tsy maintsy alevina amin'ny toerana voatokana amin'izany, any Allemagne no tena mpahay azy io, na ny fitaterana an'iny mandeha any dia efa ady hevitra be, satria izay toerana andalovany dia mety manimba ny fahasalamana.

Ny ONU moa dia mametraka lalàna manokana momba azy io satria mety avadikin'ny firenena hafa ho fitaovam-piadiana izy ity, izay ny olan'ny Iran, izay te hampiasa nefa feran'ireo firenen-kafa.

Ny sambo mpiadin'ny Frantsay dia tsy solika tsotra no mampandeha azy fa io Fission atomique io, toy izany koa ireo sambo mpisitrika na sous-marin, satria tsy mavesatra ny Uranium ho entiny, nefa mahavita mitondra azy ela any anaty rano any, sady entina mamokatra jiro, manodina ny milina sy ny motera, ary afaka mamokatra oxygène sy rano fisotro any anaty ranomasina lalina any, no tsy re tsaika, tsy misy feo ka ho henon'ny adversera.

Manana maro io Uranium io isika, manana Université sy manampahaizana momba azy io ihany koa. Safidy mila dinihina izany.

Izaho manokana, dia tsy mila mampiasa centrale nucléaire isika satria Nosy manana vocation agriculture bio sy tourisme propre, haut de gamme, ary manana angovo madio betsaka azo amokarana herin'aratra toy ny Charbon de terre Sakoa, ny ranomasina, ny géothermie na ranomafanan'Antsirabe, ny rano sy ny renirano, ny rivotra, ny masoandro, ny biogaz, nefa afaka mamatsy akora voahodina ho an'ny firenen-kafa kosa.

Ilaina ny manana fahaleovan-tena amin'ny firenen-kafa ny famokarana angovo, hatreto ny teknolojia momba ny nokléary dia fehezin'ny tandrefana. Ka raha miditra amin'io isika dia ny fiandrianam-pirenena no omena fehezin'ny vahiny. Izay mifehy ny famokarana herin'aratra ho anao no mifehy ny fandrosoanao sy ny fiandriananao.

Ka na inona antony tsy fananao vola dia fadio mandifitra olona ny manome vahiny ny fifehezana irery ny famokarana herin'aratrao, izay ampiodina ny toe-karenao sy ny indostrianao.

Raha tsy mivaha izany ny olan'ny famokarana angovo dia adinoy izay fampandrosoana rehetra tiana atao, fa firenena velon'ataka fotsiny sisa ka ny sosialy no atao be fa tsy misy famokarana.

Azo atao ny mandinika ny hoe ireo Nositsika eny anivon-dranomasina no anaovana centrale nucléaire, ka afaka mamatsy herin'aratra aty amin'ny faritry ny Ranomasina Indianina, any aoriana any rehefa tsy misy intsony ny fijaliana delestazy, sy samy manana herin'aratra ny tokatrano tsirairay.

Mety lavitr'ezaka izany, fa tsy maintsy mitsinjo lavitra izay mpitondra tena te hampandroso ny firenena fa tsy ny hatreo amin'ny 2018 afaka 1 taona fotsiny no jerena.

 

Commentaires (7)
Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.